HỌC APTECH - HỌC TẠI FPT
27/01/2021, 07:21 Hôm qua: 6188 Hôm nay: 44 khách  
  Untitled Document
    Chương Trình ACCP2003  
 
 
COURSE PRE-REQUISITE
 • Computer Fundamentals
 • Basic Windows 2000
 • Office 2000 Tools (World, Excel, Powerpoint, Access)
 • Basic Internet Concepts


YEAR I

DIPLOMA IN INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT (DISM)

Semester 1 (CPISM) - Certificate of Proficiency in System Management

 • Logic Building with C
 • HTML, DHTML & JavaScript
 • Dreamweaver
 • Core Java
  • Classes and Objects
  • Packages and Interfaces
  • AWT
  • Applets
  • Exception Handling
  • Multithreading
  • I/O Streams
 • Project
 • Technology Seminars

Semester 2 (DISM) - Diploma in Information System Management

 • SQL Server 2000
  • RDBMS Concepts
  • Architecture and new features of SQL Server 2000
  • Transact SQL and Advanced Query Techniques
  • Indexes and Views
  • Stored Procedures & Triggers
  • Managing Transactions
  • Retrieving XML data from SQL server
 • Advanced Java
  • Swing
  • JDBC
  • RMI
  • Network Programming
  • JavaBeans
  • Servlets
 • Project
 • Technology Seminars

Trở lên đầu trangYEAR II

HIGHER DIPLOMA IN SOFTWARE ENGINEERING (HDSE)

 • Programming for J2EE Framework
  • Dynamic Web Pages using JSP
  • Programming Business Logic using EJB
  • Overview of J2EE
 • .Net Framework Fundamentals
  • Core XML
  • Introduction to .NET
  • Programming in C#
  • Programming in VB.NET
  • Developing Applications using Winforms
 • Advanced .Net Programming
  • ASP.NET and Webforms
  • COM+ and MSMQ
  • Advanced .NET Programming
  • Web Services SOAP, UDDI
  • Security in .NET
 • Project
 • Technological Seminars

 
     
 
Lịch khai giảng toàn hệ thống
 
Ngày
Giờ
Khóa
T.Tâm
TP Hồ Chí Minh
Hà Nội
 
   
Thông Tin Khuyến Học
New ADSE - Nhấn vào để xem chi tiết
Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 20 FPT-APTECH
Nhấn vào để xem chi tiết
Bảng Vàng Thành Tích Sinh Viên FPT APTECH - Nhấn vào để xem chi tiết
THÔNG TIN KHÁC
Cập nhật công nghệ miễn phí cho tất cả cựu sinh viên APTECH toàn quốc
Tiết Thực Vì Cộng Đồng
Hội Thảo CNTT
Những khoảnh khắc không phai của Thầy Trò FPT-APTECH Ngày 20-11
 
 
         


Tổng Lượt Truy Cập: 31148582 khách đã xem
Copyright © FPT APTECH 2009 All Rights Reserved
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 với IE6.0 trở lên
Học Aptech, Học lập trình, Học tin học hay muốn theo nghề lập trình hãy chọn FPT APTECH
Học lập trình web miễn phí học lập trình java học lập trình game miễn phí học lập trình .Net miễn phí đào tạo Công Nghệ Thông Tin chất lượng đảm bảo việc làm