HỌC APTECH - HỌC TẠI FPT
27/01/2021, 06:35 Hôm qua: 9680 Hôm nay: 6111 khách  
  Untitled Document
    Chương Trình ACCP2005  
 
 

SEMESTER 3

Core Module

Object-Oriented Analysis and Design with UML

 • Object-Oriented Modeling
 • Requirements Analysis
 • Analysis and Design Overview
 • Architectural Analysis
 • Use-Case Analysis
 • Architectural Design
 • Describe Concurrency
 • Describe Distribution
 • Use-Case Design
 • Class Design

Core XML

 • Introduction to XML
 • XML DTD and Namespaces
 • Displaying XML Documents Using CSS and XSL
 • Document Object Model
 • Use Namespaces and Schemas

.NET Module

ASP.NET

 • Create ASP.NET application using Web Forms
 • Use Server controls and Html controls
 • Explain the Built-in objects in ASP.NET
 • Use ADO.net
 • Create User controls and Custom controls
 • Debug web applications
 • Configure and deploy web applications

COM+ and MSMQ

 • Know about the evolution of distributed systems
 • Discuss Windows DNA Architecture and how is it related to .NET
 • Discuss COM+ architecture
 • Discuss new features of COM+ and how to implement them with .NET assemblies

Advanced .NET

 • Work with Attributes in C#
 • Create .NET Components
 • Deploy .NET Components on COM+
 • Create Windows Services
 • Serialize Objects using XML
 • Create Distributed Applications using .NET Remoting
 • Create Web Pages which are Accessible On A Mobile Device

XML Webservices with .NET

 • Introduction to WS
 • Introduction to WSDL
 • Introduction to SOAP
 • Introduction to UDDI
 • Creation and hosting of webservice using VS.NET 2003
 • Consuming a .NET webservice in an application
 • Consuming a Java webservice in an application
 • UDDI exposure of a Java webservice

Security in .NET

 • Discuss the need for security
 • Explain the Security mechanisms supported by .NET
 • Discuss Code Based Security
 • Discuss Role Based Security
 • Discuss Evidence Based Security
 • Discuss Cryptography in .NET

 
     
 
Lịch khai giảng toàn hệ thống
 
Ngày
Giờ
Khóa
T.Tâm
TP Hồ Chí Minh
Hà Nội
 
   
Thông Tin Khuyến Học
New ADSE - Nhấn vào để xem chi tiết
Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 20 FPT-APTECH
Nhấn vào để xem chi tiết
Bảng Vàng Thành Tích Sinh Viên FPT APTECH - Nhấn vào để xem chi tiết
THÔNG TIN KHÁC
Cập nhật công nghệ miễn phí cho tất cả cựu sinh viên APTECH toàn quốc
Tiết Thực Vì Cộng Đồng
Hội Thảo CNTT
Những khoảnh khắc không phai của Thầy Trò FPT-APTECH Ngày 20-11
 
 
         


Tổng Lượt Truy Cập: 31148461 khách đã xem
Copyright © FPT APTECH 2009 All Rights Reserved
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 với IE6.0 trở lên
Học Aptech, Học lập trình, Học tin học hay muốn theo nghề lập trình hãy chọn FPT APTECH
Học lập trình web miễn phí học lập trình java học lập trình game miễn phí học lập trình .Net miễn phí đào tạo Công Nghệ Thông Tin chất lượng đảm bảo việc làm