FPT-APTECH - thương hiệu duy nhất trong hệ thống APTECH trực thuộc ĐẠI HỌC FPT và TẬP ĐOÀN FPT
27/01/2021, 07:37 Hôm qua: 6188 Hôm nay: 81 khách  
  Untitled Document
    Chương Trình ACCP2005  
 
 

SEMESTER 4

JSP and Struts

 • Developing Web Applications–An Overview
 • Using JSP Tags
 • Using JSP Scriptlets
 • Using JavaBeans in JavaServer Pages
 • JSP Application Models
 • Session Management
 • Java Database Connectivity
 • Creating web applications
 • Introduction to Struts
 • Working with User Input
 • Using Models and ActionForms
 • Using Actions
 • Struts <html> tags
 • Introduction to <logic> and <bean> tags
 • Creating Custom Tags
 • Struts Validator Framework
 • Tiles Framework
 • Using Eclipse-1
 • Using Eclipse-2

EJB 2.0

 • Discuss Enterprise Application
 • Describe the EJB architecture
 • Explain Stateless Session Beans
 • Explain Stateful Session Beans
 • List the features of Entity Beans
 • Explain Bean Managed Persistent Entity Bean
 • Explain Container Managed Persistent Entity Bean
 • Add Functionality to Beans
 • Explain Transaction Management

JMS

 • Create message-oriented applications using JMS API

J2EE Application Design

 • Application deployment using the J2EE specification
 • Implement security in J2EE applications

XML with Java

 • Work with different Java-based parsers
 • Create parsers for XML using JSP
 • Work with advanced XSL

XML Webservices with Java

 • Introduction to Webservices
 • Introduction to WSDL
 • Introduction to SOAP
 • Introduction to UDDI
 • Creation and hosting of webservice on J2EE Server
 • Consuming a Java webservice in an application
 • Consuming a .NET webservice in an application
 • UDDI exposure of a Java webservice

 


 
     
 
Lịch khai giảng toàn hệ thống
 
Ngày
Giờ
Khóa
T.Tâm
TP Hồ Chí Minh
Hà Nội
 
   
Thông Tin Khuyến Học
New ADSE - Nhấn vào để xem chi tiết
Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 20 FPT-APTECH
Nhấn vào để xem chi tiết
Bảng Vàng Thành Tích Sinh Viên FPT APTECH - Nhấn vào để xem chi tiết
THÔNG TIN KHÁC
Cập nhật công nghệ miễn phí cho tất cả cựu sinh viên APTECH toàn quốc
Tiết Thực Vì Cộng Đồng
Hội Thảo CNTT
Những khoảnh khắc không phai của Thầy Trò FPT-APTECH Ngày 20-11
 
 
         


Tổng Lượt Truy Cập: 31148619 khách đã xem
Copyright © FPT APTECH 2009 All Rights Reserved
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 với IE6.0 trở lên
Học Aptech, Học lập trình, Học tin học hay muốn theo nghề lập trình hãy chọn FPT APTECH
Học lập trình web miễn phí học lập trình java học lập trình game miễn phí học lập trình .Net miễn phí đào tạo Công Nghệ Thông Tin chất lượng đảm bảo việc làm