HỌC APTECH - HỌC TẠI FPT
27/01/2021, 07:15 Hôm qua: 6188 Hôm nay: 30 khách  
  Untitled Document
    Chương Trình ACCP i7.1  
 
 

Đặc điểm nổi bật của ACCP i7.1 tại FPT-Aptech

 • Nền tảng công nghệ từ Sun Microsystems và Microsoft
 • Nhấn mạnh vào việc lập trình mã nguồn và các tiêu chuẩn về tài liệu mã nguồn
 • Công nghệ về cơ sở dữ liệu được nâng cấp
 • Kỹ năng và kinh nghiệm thực hiện Project / eProject (làm việc theo nhóm - Teamwork) tương tác với giảng viên Ấn Độ và các chuyên gia FPT
 • Đào tạo Kỹ năng mềm (Soft-skills) phát triển cá nhân trong môi trường doanh nghiệp của tập đoàn FPT
 • Giới thiệu phương pháp mới “Blended Learning” kết hợp phương pháp đào tạo có giảng viên ILT (Instructor Led Training) và học trên máy tính CBT (Computer Based Training)

Bối cảnh ngành công nghiệp

Công nghệ làm thay đổi các ngành công nghiệp hiện nay, giữ vai trò quan trọng nhất trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. Các doanh nghiệp cần phải thích ứng với điều kiện mới.

Đa số các công nghệ như Client-Server, Cơ sở dữ liệu, ứng dụng web và các ứng dựng doanh nghiệp được đưa ra từ các hãng Sun Microsystems, Microsoft. Oracle, IBM và Apache luôn luôn trong trạng thái thay đổi.

Sự thay đổi này đã tác động mạnh mẽ đến sự thay đổi của ngành giáo dục và đào tạo công nghệ thông tin. Dẫn tới nhu cầu nâng cấp và đổi mới các khóa học – đổi mới cả công nghệ và phương pháp học tập.

Đáp ứng xu hướng thay đổi toàn cầu này, Aptech đã xây dựng chương trình học giới thiệu các công nghệ mới và được nâng cấp trong các môn học thuộc chương trình ACCP.

ACCP đảm bảo trang bị cho sinh viên những thứ tốt nhất để đáp ứng các yêu cầu khắt khe mà ngành công nghiệp công nghệ thông tin đòi hỏi.

Mục tiêu của chương trình học đưa ra. Kết thúc khóa học này sinh viên có khả năng:

Khóa học được thiết kế nhằm mang đến cho sinh viên các kiến thức từ lập trình căn bản cho tới các dự án phần mềm phức tạp.

 • Thiết kế và phát triển các ứng dụng desktop sử dụng ngôn ngữ Java hoặc C#
 • Thiết kế, phát triển và triển khai các ứng dụng Web sử dụng công nghệ J2EE hoặc .NET
 • Thiết kế, phát triển và triển khai các ứng dụng doanh nghiệp sử dụng công nghệ J2EE hoặc .NET
 • Viết mã lập trình một cách tiêu chuẩn để bảo trì, gở lỗi và các quy tắc tài liệu mã nguồn.
 • Thiết kế và làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server 2005
 • Nắm vững quy trình thực hiện dự án phần mềm và áp dụng các kỹ năng học được thông qua thực hiện Project và eProject
 • Áp dụng các kiến trúc thiết kế phần mềm để thiết kế các loại phần mềm khác nhau
 • Chuyên môn hóa trong :
  • Thiết kế, tạo ứng dụng làm việc với các cơ sở dữ liệu; phát triển các ứng dụng Web với Java và .Net
  • Viết ứng dụng cơ sở dữ liệu trên nền Java, .N
 • Kỹ năng làm việc nhóm, quản trị thời gian, xử lý tình huống, giao tiếp,...tích lũy thành kỹ năng mềm phát triển cá nhân (CPD- Communication & Personality Development)

Nội dung ACCP i7.1

NĂM THỨ I – Lấy bằng DISM – Diploma in Information Systems Management

Hoàn thành năm học thứ nhất, sinh viên có thể phát triển ứng dụng bằng 2 ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được sử dụng nhiều nhất trên thế giới là Java của Sun MicroSystem và C# (.NET) của Microsoft.

MODUL

TOPIC
Semester 1

Elementary Programming in C

Explore HTML, DHTML and JavaScript 40

Designing Web Sites in Dreamweaver 32

Learn Java by Example

RDBMS and Data Management

CPD (Communication & Personality Development)

Project (Dreamweaver)

Semester 2

XML by Example

Working with SQL Server Database Objects

A Guide to Advanced Java

Distributed Computing in Java

Working with Database and Security in Java

Programming in C#

Advanced Programming in C#

CPD (Communication & Personality Development)

eProject (Java)

Kỳ 1 (Semester 1) Kết thúc học kỳ 1 sinh viên sẽ nắm vững các kiến thức sau:

 • Giới thiệu về CNTT, hiểu và sử dụng thành thạo hệ điều hành Windows.
 • Lập trình cấu trúc với C
 • Tạo dựng website với HTML, DHTML & JavaScript
 • Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế và tạo website bằng công cụ DreamWeaver 8.
 • Làm quen ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java qua các ví dụ.
 • Nắm vững khái niệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) và cách quản trị dữ liệu.
 • Các kỹ năng mềm phát triển cá nhân (CPD)
 • Hoàn thành một đồ án thiết kế và tạo một website theo phương pháp: tổ chức và làm việc theo nhóm (Teamwork).

Kỳ 2 (Semester 2) Kết thúc học kỳ 2 sinh viên sẽ nắm vững các kiến thức sau:

 • Làm quen với XML qua các ví dụ
 • Biết cách sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ SQL Server.
 • Tìm hiểu các đặc điểm nâng cao của ngôn ngữ lập trình Java như Swing, lập trình mạng, JavaBean, Servlet.
 • Lập trình và phát triển ứng dụng phân tán sử dụng công nghệ RMI của ngôn bằng ngữ Java
 • Phát triển ứng dụng có sử dụng cơ sở dữ liệu sử dụng JDBC và phương pháp bảo mật bằng ngôn ngữ Java.
 • Làm quen và phát triển chương trình với ngôn ngữ C# của .NET
 • Các kỹ năng mềm phát triển cá nhân (CPD)
 • Hoàn thành một đồ án cuối kỳ bằng thiết kế và tạo một ứng dụng với ngôn ngữ Java.

Trở lên đầu trang

NĂM THỨ II – Lấy bằng HDSE (Higher Diploma in Software Engineering)

Hoàn thành năm học thứ hai, sinh viên có khả năng phát triển ứng dụng web, web services hoặc ứng dụng doanh nghiệp với công nghệ .NET của Microsoft và J2EE của Sun Microsystem. Kết thúc năm học này cũng được nâng cấp trình độ từ lập trình viên trở thành nhà phát triển ứng dụng doanh nghiệp.


MODULl TOPIC
Semester 3

Advanced Data Manipulation in SQL Server

Windows forms with C#

Beginning ASP.NET

Database handling in ASP.NET

Advanced Features of ASP.NET

Programming Web Services in .Net

CPD (Communication & Personality Development)

eProject
Semester 4

Web programming with Servlets and JSP

Architecting Web Applications using JSF and Struts

Integrating XML with Java

Deverloping Web Services with Java

Deverloping Enterprise Applications with EJB

CPD (Communication & Personality Development)

eProject

Kỳ 3 (Semester 3) Kết thúc học kỳ 3 sinh viên sẽ nắm vững các kiến thức sau:

 • Sử dụng SQLServer để thực hiện các thao tác dữ liệu nâng cao.
 • Lập trình ứng dụng windows sử dụng Windows Forms với ngôn ngữ C#.
 • Làm quen với phát triển ứng dụng nền web sử dụng ASP.NET.
 • Quản lý cơ sở dữ liệu với ASP.NET.
 • Nghiên cứu và sử dụng các đối tượng nâng cao của ASP.NET
 • Lập trình Web Services trong .NET.
 • Các kỹ năng mềm phát triển cá nhân (CPD)
 • Hoàn thành một đồ án thiết kế và tạo một ứng dụng web hoặc ứng dụng doanh nghiệp với công nghệ lập trình .NET.

Kỳ 4 (Semester 4) Kết thúc học kỳ 4 sinh viên sẽ nắm vững các kiến thức sau:

 • Lập trình web với Servlet và JSP của Java.
 • Kiến trúc ứng dụng web sử dụng JSF và Struts của Java
 • Tích hợp XML với Java.
 • Phát triển web services với Java
 • Phát triển ứng dụng doanh nghiệp sử dụng Enterprise Java Bean (EJB)
 • Các kỹ năng mềm phát triển cá nhân (CPD)
 • Hoàn thành một đồ án thiết kế và tạo một ứng dụng web hoặc web services cho doanh nghiệp với công nghệ lập trình Java.

Trở lên đầu trang

E-PROJECT BRIEF

Dự án phần mềm từ xa eProject mô phỏng quá trình làm dự án trên thực tế. Đây là một dự án mà những người thực hiện ngồi một nơi mà liên lạc với nhau qua Internet.

 • Dự án được thực hiện theo mô hình thác nước.
 • Xây dựng các trình ứng dụng lớn và mạnh
 • Sử dụng các công cụ trong trình ứng dụng do người sử dụng thiết kế
 • Hợp nhất các đoạn mã nguồn thành chương trình hoàn chỉnh.
 • Triển khai dự án theo từng giai đoạn.
 • Củng cố kỹ năng và gia tăng giá trị
 • Làm việc với các dự án thực tế
 • Hình dung tình huống thực tế và giúp lập trình ứng dụng phức tạp và hữu ích
 • Cố vấn qua thư điện tử
Hình vẽ

Ghi chú:

 • Project Leader = Giám đốc dự án
 • TAH = Giám đốc đào tạo quốc gia
 • RAH = Giám đốc đào tạo vùng
 • CAH = Giám đốc đào tạo trung tâm

Bước

Mô tả
1
 • CAH gửi hồ sơ đăng ký học viên theo định dạng sẵn đến TAH/RAH tương ứng.
 • TAH/RAH tương ứng đã có sẵn bản file định dạng.
 • Thư chào mừng sẽ được gửi đến tất cả các học viên mà TAH/RAH tương ứng đã nhận được hồ sơ đăng ký.
 • Học viên cần xác nhận là đã nhận được thư chào mừng, đây được coi như một thủ tục tự đăng ký.
2
 • TAH/RAH sẽ gửi hồ sơ của những học viên đã đăng ký đến giám đốc dự án
3
 • Những học viên đã đăng ký sẽ được cung cấp yêu cầu kỹ thuật của dự án; sau đó học viên cần đặt ra những câu hỏi hay thắc mắc với giám đốc dự án.
 • Sau khi kết thúc dự án, học viên phải trình nộp sản phẩm cho dự án như quy định trong phần 3 của tài liệu này.
 • Các sản phẩm dự án sẽ được đánh giá và giám đốc dự án có nhiệm vụ chấm điểm cho các sản phẩm này.

Trở lên đầu trang

Những công việc khi tốt nghiệp ACCP

Sau khi tốt nghiệp tại FPT-Aptech, sinh viên có thể hướng nghiệp cho mình theo các ngành sau:

 • Chuyên gia lập trình Web.
 • Chuyên viên phát triển ứng dụng Java.
 • Lập trình viên cơ sở dữ liệu sử dụng SQL Server.
 • Chuyên viên phát triển ứng dụng sử dụng công nghệ Advance Java, phát triển ứng dụng trên cơ sở web sử dụng .NET hay J2EE framework.
 • Chuyên viên phát triển ứng dụng Client/Server với J2EE hoặc .NET.
 • Chuyên gia phân tích hệ thống.
 • Chuyên viên phát triển ứng dụng thương mại điện tử sử dụng sản phẩm của Microsoft và IBM.
 • Quản trị Web.
 • Quản trị mail server.
 • Kỹ sư hệ thống, thiết kế và phân tích mạng, quản trị cơ sở dữ liệu SQL server.

Đối tượng theo học

 • Học sinh, sinh viên đang theo học trong các trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học mong muốn xây dựng sự nghiệp của mình với lĩnh vực lập trình CNTT
 • Các kỹ thuật viên và nhân viên của các công ty, văn phòng muốn chuẩn hóa hoặc nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp được đánh giá qua chứng chỉ Quốc tế của Aptech
 • Các nhà quản lý và chuyên gia muốn cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ mới.

Trở lên đầu trang 
     
 
Lịch khai giảng toàn hệ thống
 
Ngày
Giờ
Khóa
T.Tâm
TP Hồ Chí Minh
Hà Nội
 
   
Thông Tin Khuyến Học
New ADSE - Nhấn vào để xem chi tiết
Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 20 FPT-APTECH
Nhấn vào để xem chi tiết
Bảng Vàng Thành Tích Sinh Viên FPT APTECH - Nhấn vào để xem chi tiết
THÔNG TIN KHÁC
Cập nhật công nghệ miễn phí cho tất cả cựu sinh viên APTECH toàn quốc
Tiết Thực Vì Cộng Đồng
Hội Thảo CNTT
Những khoảnh khắc không phai của Thầy Trò FPT-APTECH Ngày 20-11
 
 
         


Tổng Lượt Truy Cập: 31148568 khách đã xem
Copyright © FPT APTECH 2009 All Rights Reserved
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 với IE6.0 trở lên
Học Aptech, Học lập trình, Học tin học hay muốn theo nghề lập trình hãy chọn FPT APTECH
Học lập trình web miễn phí học lập trình java học lập trình game miễn phí học lập trình .Net miễn phí đào tạo Công Nghệ Thông Tin chất lượng đảm bảo việc làm