HỌC APTECH - HỌC TẠI FPT
28/05/2020, 13:57 Hôm qua: 5899 Hôm nay: 3370 khách  
 
  Thế giới phân cực về ứng dụng truy vết Covid-19  
 

Các ứng dụng truy vết Covid-19 triển khai tại nhiều nước trên thế giới đang theo hướng tập trung và phi tập trung, với cách bảo mật khác nhau. Cả hai loại đều sử dụng công nghệ Bluetooth để phát hiện chủ sở hữu smartphone đứng gần nhau. Nếu ai đó khai báo đã nhiễm Covid-19 hoặc tiếp xúc với người nhiễm bệnh, cảnh báo sẽ được gửi đến điện thoại.