FPT-APTECH - thương hiệu duy nhất trong hệ thống APTECH trực thuộc ĐẠI HỌC FPT và TẬP ĐOÀN FPT
26/09/2017, 19:45 Hôm qua: 11923 Hôm nay: 4948 khách  
  Untitled Document
    Danh Sách Giảng Viên FPT-APTECH  
 
 

Cô Đào Ngọc Anh

 • Học vị: MBA, Kỹ sư CNTT, Cử nhân Kinh tế
 • Trường: ĐH Bách khoa HCM, ĐH Bách khoa HN, ĐH Kinh tế Tp HCM
 • Năm bắt đầu đi dạy: 1990
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2000
 • Chứng chỉ sư phạm: Lý luận Giảng dạy ĐH - ĐHSP HCM; Chứng chỉ IBSTPI - Đại học FPT
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 1980
 • Số dự án đã tham gia: Hơn 30
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Tài chính, Khách sạn, Quản lý Kho, Bệnh viện, Xăng dầu, Tài sản, Bản đồ số, Kế toán, Nhân sự, kiểm kê, Bảo hiểm XH, Bán hàng
 • Chứng chỉ Aptech: Hơn 10 chứng chỉ chuyên môn
 • Chứng chỉ khác: Chứng chỉ về quản lý, chứng chỉ Giáo viên dạy giỏi
 • Đã tham gia các khóa đào tạo (trong nước): JEDI - Sun; J2EE - Aptech India; WorkShop VS 2008 - FU
 • Mục tiêu đào tạo: Sinh viên phải biết làm và làm 1 cách thành thạo, biết phát triển 1 cách thông minh những gì trường đã dạy ngay khi đang học và khi đã đi làm.

Thầy Lê Gia Minh

 • Học vị: Thạc sĩ - ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM
 • Năm bắt đầu đi dạy: 1998
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2003
 • Chứng chỉ sư phạm: Lý luận Giảng dạy ĐH - ĐHSP HCM; Chứng chỉ IBSTPI - Đại học FPT
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 1997
 • Số dự án đã tham gia: 4
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Xây dựng, Nhân sự
 • Chứng chỉ Aptech: 15
 • Chứng chỉ khác: Các chứng chỉ Nghiệp vụ quản lý, Chứng chỉ Train the Trainer
 • Đã tham gia các khóa đào tạo (trong nước): Seminar Sun 2003,2004,2005; JEDI 2009; AI cua IBM
 • Đã tham gia các khóa đào tạo (nước ngoài): Khóa đào tạo giáo viên India -Aptech 2005
 • Mục tiêu đào tạo: Giáo viên cần suy nghĩ bài học này đem lại gì cho sinh viên và thực tế chúng ta đã đạt được hay chưa…

Thầy Thân Văn Sử

 • Học vị: Thạc sĩ - ĐH Bách khoa HCM
 • Năm bắt đầu đi dạy: 1988
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2003
 • Chứng chỉ sư phạm: Sư phạm bậc 1,2, Đại học. Chứng chỉ IBSTPI - Đại học FPT
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 1996
 • Số dự án đã tham gia: Hơn 10
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Trí tuệ nhân tạo, quản lý, Thương mại điện tử
 • Chứng chỉ Aptech: 10
 • Mục tiêu đào tạo: Giúp sinh viên tiếp cận với IT một cách dễ dàng nhất.

Cô Lê Mộng Thúy

 • Học vị: Thạc Sĩ ngành Khoa học máy tính
 • Trường: Đại học CNTT TP HCM
 • Năm bắt đầu đi dạy: 1987
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2000
 • Chứng chỉ sư phạm: Lý luận Giảng dạy ĐH - ĐHSP HCM; Chứng chỉ IBSTPI - Đại học FPT
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 1987
 • Số dự án đã tham gia: Hơn 10
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Dự án Quản lý Khách sạn, Kế toán, Nhân sự …
 • Chứng chỉ Aptech: Hơn 10 chứng chỉ chuyên môn
 • Chứng chỉ khác: MCP, MCSD
 • Đã tham gia các khóa đào tạo (trong nước): JEDI - Sun; J2EE - Aptech India; WorkShop VS 2008 - FU
 • Mục tiêu đào tạo: Trang bị cho SV kiến thức cơ bản, kỹ năng lập trình, từ đó SV có thể nắm bắt được những công nghệ mới.

Thầy Dương Trọng Phú Sơn

 • Học vị: Kỹ sư CNTT
 • Trường: ĐH Nông Lâm TP.HCM, ĐH Bách khoa HN
 • Năm bắt đầu đi dạy: 2000
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2004
 • Chứng chỉ sư phạm: Lý luận Giảng dạy ĐH - ĐHSP HCM; Chứng chỉ IBSTPI - Đại học FPT
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 2000
 • Số dự án đã tham gia: 6
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Đề tài cấp nhà nước về E-Learning
 • Chứng chỉ Aptech: Hơn 10 chứng chỉ chuyên môn
 • Đã tham gia các khóa đào tạo (trong nước): JEDI - Sun; J2EE - Aptech India; WorkShop VS 2008 - FU
 • Mục tiêu đào tạo: Trang bị cho SV kiến thức cơ bản, kỹ năng lập trình, từ đó SV có thể nắm bắt được những công nghệ mới.

Thầy Kiều Trọng Khánh

 • Học vị: Thạc sĩ - Master of Engingeering
 • Trường: Asian Institute of Technology - AIT
 • Năm bắt đầu đi dạy: 2001
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2006
 • Chứng chỉ sư phạm: Lý luận Giảng dạy ĐH - ĐHSP HCM; Chứng chỉ IBSTPI - Đại học FPT
 • Số dự án đã tham gia: Hơn 10
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Các phần mềm về đào tạo, hành chính và dịch vụ công; Thẩm định dự án CNTT về phần cứng và phần mềm; Hỗ trợ triển khai, thu thập user requirement các dự án về phần mềm
 • Chứng chỉ Aptech: 3
 • Đã tham gia các khóa đào tạo (trong nước): Phương pháp quản trị dự án - Sở KHCN & NDV Project Management Services Inc; Quản trị mạng bằng hệ điều hành Linux - Trung tâm hợp tác quốc tế và tin học nhật bản; JEDI - Sun; ; J2EE - FPT-Aptech; WorkShop VS 2008 - FU
 • Mục tiêu đào tạo: Những gì các anh chị được đào tạo sẽ là nền tảng và kỹ năng để các anh chị đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tại các công ty phần mềm quốc tế

Thầy Đặng Trần Thọ

 • Năm bắt đầu đi dạy: 1995
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2003
 • Chứng chỉ sư phạm: Chứng chỉ IBSTPI - Đại học FPT
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 1997
 • Số dự án đã tham gia: 20
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Shop, Hotel, Human resource
 • Chứng chỉ Aptech: 20
 • Chứng chỉ khác: MCP, MSAD, MCSD
 • Đã tham gia các khóa đào tạo (trong nước): JEDI; IBM
 • Đã tham gia các khóa đào tạo (nước ngoài): Khóa đào tạo giáo viên India -Aptech
 • Mục tiêu đào tạo: Đem lại kiến thức và niềm đam mê về lập trình cho sinh viên

Thầy Hồ Hoàn Kiếm

 • Học vị: Cử nhân CNTT - ĐH khoa học tự nhiên -TpHCM
 • Năm bắt đầu đi dạy: 2004
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2007
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 2002
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Thuế, Khách sạn, Thương mại điện tử
 • Chứng chỉ Aptech: COM+, ASP.Net
 • Mục tiêu đào tạo: Mong muốn SV có được các kỹ năng nghề nghiệp , thành thạo chuyên môn tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp

Thầy Hoàng Đức Quang

 • Học vị: Thạc sĩ - Nghiên cứu sinh - Đại học Khoa học Tự nhiên
 • Năm bắt đầu đi dạy: 2001
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2003
 • Chứng chỉ sư phạm: Chứng chỉ IBSTPI - Đại học FPT
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 2000
 • Số dự án đã tham gia: 10
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Đồ họa, Email, GIS, Nhân sự, sản xuất
 • Chứng chỉ Aptech: 10
 • Đã tham gia các khóa đào tạo (trong nước): Sun Java, DotNet 3.5
 • Mục tiêu đào tạo: Sinh viên có thể làm việc được sau khi ra trường, đáp ứng các nhu cầu của nhà tuyển dụng

Thầy Ngô Phước Nguyên

 • Học vị: Thạc Sĩ ngành Khoa học máy tính
 • Trường: Học viện kỹ thuật quân sự
 • Năm bắt đầu đi dạy: 1980
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2007
 • Chứng chỉ sư phạm: Lý luận Giảng dạy ĐH - ĐHSP HCM
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 1999
 • Số dự án đã tham gia: Hơn 10
 • Chứng chỉ Aptech: 2
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Kế toán, Nhân sự tiền lương
 • Mục tiêu đào tạo: Sinh viên hiểu được và làm được.

Thầy Huỳnh Văn Bảy

 • Học vị: Cử nhân Sư phạm Pháp văn; Kỹ Sư CNTT; Thạc sĩ Quản lý CNTT (Master of Management on IT)
 • Trường: ĐH Cần Thơ; ĐH Bách Khoa Hà Nội; Học viện INFORTECH - Cộng Hoà Pháp
 • Năm bắt đầu đi dạy: 1993
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2007
 • Chứng chỉ sư phạm: Lý luận Giảng dạy ĐH.& Phương pháp luận NCKH; Quản lý Giáo dục Đào tạo; Phương pháp NCKH Giáo dục
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 1994
 • Số dự án đã tham gia: 5
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Quản lý đất đai, Quản lý Lương, Nhân sự, Quản lý Tài chánh, Information Security (ISO 27001), KM (Knowledge Management)
 • Chứng chỉ Aptech: 6
 • Chứng chỉ khác: Chứng chỉ quản lý dự án
 • Đã tham gia các khóa đào tạo (trong nước): Chứng nhận tham dự lớp tập huấn Java do Sun tổ chức, WorkShop VS 2008 - FU

Thầy Lê Ngọc Thạch

 • Học vị: Thạc sĩ - ĐH Quốc Gia TPHCM
 • Năm bắt đầu đi dạy: 2008
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2008
 • Chứng chỉ sư phạm: Lý luận Giảng dạy ĐH - ĐHSP HCM; Chứng chỉ IBSTPI - Đại học FPT
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 1999
 • Số dự án đã tham gia: 10
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Kho, CRM, Portal, Data Integration, Data Warehouse
 • Mục tiêu đào tạo: Hướng việc học (tự học) thành việc dạy. Mỗi sinh viên (nhân viên) hãy là người thầy của chính mình (Tech yourself please).

Thầy Trần Phước Sinh

 • Học vị: Cử nhân CNTT - ĐH Đà Lạt
 • Năm bắt đầu đi dạy: 2001
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2003
 • Chứng chỉ sư phạm: Chứng chỉ IBSTPI - Đại học FPT
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 1999
 • Số dự án đã tham gia: Hơn 30
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Nhà Đất, Khách Sạn, Kho Bãi, Nhân Sự...
 • Chứng chỉ Aptech: Hơn 10
 • Đã tham gia các khóa đào tạo (trong nước): Hơn 5
 • Đã tham gia các khóa đào tạo (nước ngoài): Khóa đào tạo giáo viên India -Aptech
 • Mục tiêu đào tạo: Mong muốn mang lại cho SV những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho việc chọn nghề nghiệp và định hướng phát triển bản thân cho tương lai.

Cô Nguyễn Hoàng Dung

 • Học vị: Cao đẳng SPKT , Cao đẳng SP TPHCM
 • Năm bắt đầu đi dạy: 1991
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2002
 • Chứng chỉ sư phạm: Lý luận Giảng dạy ĐH - ĐHSP HCM; Chứng chỉ IBSTPI - Đại học FPT
 • Chứng chỉ Aptech: HDSE của Aptech
 • Đã tham gia các khóa đào tạo (trong nước): JEDI - Sun; WorkShop VS 2008 - FU
 • Mục tiêu đào tạo: Kiến thức nền tảng vững chắc là cơ sở phát triển trong tương lai.

Cô Thân Thị Ngọc Vân

 • Học vị: Cử nhân - ĐH Khoa Học Tự Nhiên
 • Năm bắt đầu đi dạy: 2003
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2007
 • Chứng chỉ sư phạm: Chứng chỉ sư phạm Việt Nam
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 2002
 • Chứng chỉ Aptech: 5
 • Mục tiêu đào tạo: Sinh viên có thể kiếm sống được bằng nghề lập trình.Có khả năng tự nâng cấp trình độ của mình

Thầy Lê Thanh Nhân

 • Học vị: Cử nhân Khoa học - ĐH Mở Bán Công Tp. HCM
 • Năm bắt đầu đi dạy: 1997
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2002
 • Chứng chỉ sư phạm: Chứng chỉ IBSTPI - Đại học FPT
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 1999
 • Số dự án đã tham gia: 10
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Quản lý Kho
 • Chứng chỉ Aptech: HDSE của Aptech
 • Mục tiêu đào tạo: Mang lại cho sinh viên phương pháp làm việc khoa học để đạt được tri thức

Thầy Phan Minh Tâm

 • Học vị: Cử Nhân - ĐH Khoa học tự nhiên Tp HCM
 • Năm bắt đầu đi dạy: 2003
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2007
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 2002
 • Số dự án đã tham gia: 14
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: GIS, Quản lý đô thị, Tìm đường đi trên thiết bị di động, ứng dụng web...
 • Đã tham gia các khóa đào tạo (trong nước): JEDI - Sun; Quản lý dự án phần mềm; Quản lý thời gian; Kỹ năng quản lý và làm việc nhóm; SUN Developer Initiative (SDI)
 • Mục tiêu đào tạo: Mang lại cho sinh viên một kiến thức nền tảng vững chắc nhằm tiếp cận những công nghệ mới thuần thục.

Thầy Phạm Thi Vương

 • Học vị: Thạc sỹ Tin học ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM
 • Năm bắt đầu đi dạy: 2003
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2009
 • Chứng chỉ sư phạm: Lý luận Giảng dạy ĐH - KHXH&NV
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 2005
 • Số dự án đã tham gia: Hơn 5
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Tài chính, Quản lý Kho, Kế toán, Nhân sự, Bán hàng
 • Đã tham gia các khóa đào tạo (trong nước): JEDI - Sun; WorkShop VS 2008 - FU; Trường hè Logic Toán trong Tin học - Asian Link
 • Đã tham gia các khóa đào tạo (nước ngoài): Worshop Window Core 2009 - Bắc Kinh, TQ
 • Mục tiêu đào tạo: Sinh viên phải hiểu và biết tư duy.

Thầy Phạm Quảng Tri

 • Học vị: Thac sĩ
 • Trường: Guru Gobind Singh Indraprastha University,Delhi - India, ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM
 • Năm bắt đầu đi dạy: 1994
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2009
 • Chứng chỉ sư phạm: Lý luận Giảng dạy ĐH - ĐHSP HCM; Competency Based Training and Assessment Cource for Teachers (Douglas Mawson Institute)
 • Chứng chỉ khác: MCSE, MCDBA
 • Mục tiêu đào tạo: Truyền cảm hứng về nghề nghiệp mà các em đang theo học

Cô Nguyễn Thị Kiều Thanh Thúy

 • Học vị: Kỹ sư, Thạc sĩ - ĐH Bách khoa HCM
 • Năm bắt đầu đi dạy: 2005
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2006
 • Chứng chỉ sư phạm: Lý luận Giảng dạy ĐH - ĐHSP HCM
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 2002
 • Số dự án đã tham gia: 20
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Quản lý Kho, Quản lý Mẫu Thí Nghiệm, Quản lý Lịch Bay, Truy hồi thông tin chính xác và gần đúng
 • Đã tham gia các khóa đào tạo (trong nước): JEDI - Sun
 • Mục tiêu đào tạo: Giúp sinh viên hiễu rõ vấn đề mình học, vận dụng được vào thực tế.

Thầy Trần Anh Dũng

 • Học vị: Cử nhân - ĐH Khoa học Tự nhiên, Tp.HCM
 • Năm bắt đầu đi dạy: 2006
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2009
 • Chứng chỉ sư phạm: Chứng chỉ lý luận giảng dạy đại học, Trường ĐH KHXHNV
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 2005
 • Số dự án đã tham gia: 8
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Quản lý Đào tạo, bán hàng, nhân sự, phân phối dược phẩm, Website,…
 • Chứng chỉ Aptech: 1
 • Đã tham gia các khóa đào tạo (trong nước): Java, IBM, .NET
 • Mục tiêu đào tạo: Nắm được kiến thức nền tảng và vận dụng tốt các công nghệ thông dụng

Cô Trần Thị Hường

 • Học vị: Cử nhân - ĐH Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG - Hà Nội
 • Năm bắt đầu đi dạy: 2004
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2009
 • Chứng chỉ sư phạm: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 2000
 • Số dự án đã tham gia: Hơn 10
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Outsourcing, Quản lý lương, Website
 • Mục tiêu đào tạo: Sinh viên trong quá trình học có thể làm được những dự án thực tế (từ thấp đến cao), truyền đạt cho học sinh một số kinh nghiệm đã có về sản xuất phần mềm như: quy trình làm việc xây dựng và quản lý dự án phần mềm, những rủi ro có thể gặp trong quá trình viết phần mềm,...

Cô Nguyễn Thị Hồng Minh

 • Học vị: Thạc sĩ - ĐH Công nghệ thông tin
 • Năm bắt đầu đi dạy: 2002
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2008
 • Chứng chỉ sư phạm: Việt Nam
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 2001
 • Số dự án đã tham gia: 5
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Quản lý đô thị, xử lý ảnh
 • Đã tham gia các khóa đào tạo (trong nước): Java
 • Mục tiêu đào tạo: Sinh viên khi ra trường có thể tìm được việc và vững bước đi trên con đường mình đã chọn

Thầy Tôn Long Phước

 • Học vị: Thạc sĩ - Đại học Công nghệ Thông tin, ĐH Quốc gia Tp.HCM
 • Năm bắt đầu đi dạy: 2001
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2009
 • Chứng chỉ sư phạm: Chứng chỉ Giảng dạy Đại học, Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 2005
 • Số dự án đã tham gia: 3
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Application, Web
 • Chứng chỉ Aptech: Workshop 2008
 • Chứng chỉ khác: JEDI, chứng chỉ MCSA
 • Đã tham gia các khóa đào tạo (trong nước): JEDI của Sun, VS03,VS05,VS08 của Microsoft
 • Đã tham gia các khóa đào tạo (nước ngoài): Workshop 2008
 • Mục tiêu đào tạo: Sinh viên tiếp cận và sử dụng công nghệ mới một cách nhanh chóng và hiệu quả

Thầy Lâm Hữu Khánh Phương

 • Học vị: Kỹ sư - ĐH Bách khoa
 • Năm bắt đầu đi dạy: 2009
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2009
 • Chứng chỉ sư phạm: Chứng chỉ IBSTPI - Đại học FPT
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 2005
 • Số dự án đã tham gia: Hơn 20
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Embedded system, search engine, chăn nuôi, quản lý hệ thống phân phối, quản lý nhà…
 • Chứng chỉ Aptech: 1
 • Mục tiêu đào tạo: Bên cạnh việc mang lại kiến thức cho sinh viên sẽ hướng dẫn các bạn cách tư duy trong học tập và kỹ năng làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

Thầy Phạm Công Thành

 • Học vị: Cử nhân - Đại Học Mở Tp.HCM
 • Năm bắt đầu đi dạy: 2008
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2008
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 2007
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Quản lý văn bản
 • Chứng chỉ khác: CCNA, Sercurity Comtia +
 • Mục tiêu đào tạo: Nâng cao kiến thức và khả năng làm việc tập thể cho sinh viên

Thầy Nguyễn Bùi Long

 • Học vị: Cử nhân - ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM
 • Năm bắt đầu đi dạy: 2009
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2009
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 2000
 • Số dự án đã tham gia: 8
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Viễn thông, dược phẩm, giáo dục, quản lý nhân sự.
 • Chứng chỉ khác: SCJP, SCJD, SCWCD, SCBCD, SCMCD
 • Đã tham gia các khóa đào tạo (trong nước): Java WorkShop, Distributed Java, Best Practices of Software Engineering, Software Process Improvement (SPI).
 • Mục tiêu đào tạo: Mong muốn các bạn sinh viên hiểu được nội dung của môn học và hiểu rằng đó mới chỉ là phần cơ bản, nếu muốn hiểu sâu rộng hơn các bạn sinh viên phải tự học hỏi, nghiên cứu thêm.

Thầy Cao Hoàng Phúc

 • Học vị: Cử nhân Tin Học - ĐH Văn Lang; Cử nhân Kinh Tế - ĐH Kinh tế TpHCM
 • Năm bắt đầu đi dạy: 2000
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2009
 • Chứng chỉ sư phạm: 'Chứng chỉ lý luận dạy đại học và chứng chỉ triết học sau đại học
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 2000
 • Số dự án đã tham gia: 10
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Đào tạo, thương mại điện tử
 • Chứng chỉ Aptech: 1
 • Mục tiêu đào tạo: Khơi dậy thế mạnh và tiềm năng trong mỗi sinh viên

Cô Đinh Lê Hoàng Anh

 • Học vị: Cử nhân - ĐH Sư Phạm
 • Năm bắt đầu đi dạy: 2006
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2009
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 2008
 • Số dự án đã tham gia: 1
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Ngân hàng
 • Chứng chỉ Aptech: 5
 • Chứng chỉ khác: SCJP(Sun), OCP Developer(Oracle)
 • Đã tham gia các khóa đào tạo (trong nước): Chuyên viên phát triển ứng dụng Oracle
 • Mục tiêu đào tạo: Mang lại cho sinh viên không chỉ những kiến thức về lập trình, mà còn kĩ năng suy luận giải quyết vấn đề, và hơn nữa là cách tiếp cận và học hỏi cái mới; từ đó xây dựng niềm tin của sinh viên với con đường đã chọn.

Cô Ngô Quỳnh Bảo Trâm

 • Học vị: Cử nhân - ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM
 • Năm bắt đầu đi dạy: 2006
 • Năm bắt đầu dạy tại FPT: 2009
 • Chứng chỉ sư phạm: Lý luận Giảng dạy ĐH
 • Năm bắt đầu viết phần mềm: 2006
 • Số dự án đã tham gia: 3
 • Dự án thuộc các lĩnh vực: Website, Phần mềm quản lý nhà trường
 • Mục tiêu đào tạo: Tạo cho sinh viên nền tảng tư duy , suy luận vững chắc, có khả năng nắm bắt được công nghệ

 
     
 
Lịch khai giảng toàn hệ thống
 
Ngày
Giờ
Khóa
T.Tâm
TP Hồ Chí Minh
26/09/17
Tối
Học bằng Tiếng Anh. Nhấn vào để xem chi tiết
590 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3 (Sau siêu thị điện máy Chợ Lớn). Nhấn vào để xem chi tiết590 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3 (Sau siêu thị điện máy Chợ Lớn). Nhấn vào để xem chi tiết
Nhấn vào để đăng ký học lớp này
16/10/17
Sáng
Học bằng Tiếng Anh. Nhấn vào để xem chi tiết
590 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3 (Sau siêu thị điện máy Chợ Lớn). Nhấn vào để xem chi tiết590 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3 (Sau siêu thị điện máy Chợ Lớn). Nhấn vào để xem chi tiết
Nhấn vào để đăng ký học lớp này
24/10/17
Tối
Học bằng Tiếng Anh. Nhấn vào để xem chi tiết
590 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3 (Sau siêu thị điện máy Chợ Lớn). Nhấn vào để xem chi tiết590 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3 (Sau siêu thị điện máy Chợ Lớn). Nhấn vào để xem chi tiết
Nhấn vào để đăng ký học lớp này
Hà Nội
29/09/17
Tối
Học bằng Tiếng Anh. Nhấn vào để xem chi tiết
Đại học FPT. Số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm. Nhấn vào để xem chi tiếtĐại học FPT. Số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm. Nhấn vào để xem chi tiết
Nhấn vào để đăng ký học lớp này
21/10/17
Sáng
Học bằng Tiếng Anh. Nhấn vào để xem chi tiết
Đại học FPT. Số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm. Nhấn vào để xem chi tiếtĐại học FPT. Số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm. Nhấn vào để xem chi tiết
Nhấn vào để đăng ký học lớp này
 
   
Thông Tin Khuyến Học
New ACCP i17 - Nhấn vào để xem chi tiết
Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 12 FPT-APTECH
Nhấn vào để xem chi tiết
Bảng Vàng Thành Tích Sinh Viên FPT APTECH - Nhấn vào để xem chi tiết
FPT APTECH Catalogue
FPT APTECH Tour - Nhấn vào để xem chi tiết
THÔNG TIN KHÁC
Cập nhật công nghệ miễn phí cho tất cả cựu sinh viên APTECH toàn quốc
Tiết Thực Vì Cộng Đồng
APTECH Meeting 2011
Hội Thảo CNTT
Những khoảnh khắc không phai của Thầy Trò FPT-APTECH Ngày 20-11
 
 
         


Tổng Lượt Truy Cập: 23096435 khách đã xem
Copyright © FPT APTECH 2009 All Rights Reserved
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 với IE6.0 trở lên
Học Aptech, Học lập trình, Học tin học hay muốn theo nghề lập trình hãy chọn FPT APTECH
Học lập trình web miễn phí học lập trình java học lập trình game miễn phí học lập trình .Net miễn phí đào tạo Công Nghệ Thông Tin chất lượng đảm bảo việc làm