VÌ SAO NÊN CHỌN FPT APTECH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CÔNG VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

– Chuyên gia lập trình Web
– Chuyên viên phát triển ứng dụng Java
– Lập trình viên cơ sở dữ liệu sử dụng SQL Server
– Chuyên viên phát triển ứng dụng
– Chuyên viên phát triển ứng dụng Client/Server với J2EE hoặc .NET
– Chuyên gia phân tích hệ thống
– Chuyên viên phát triển ứng dụng thương mại điện tử
– Quản trị Web
– Quản trị mail server
– Kỹ sư hệ thống, thiết kế và phân tích mạng

HỖ TRỢ VIỆC LÀM

FPT Aptech có Ban giới thiệu việc làm (Placement Cell) chuyên trách thường xuyên liên lạc với các công ty trong và ngoài nước để tìm hiểu nhu cầu về lao động tin học; cung cấp dịch vụ thông tin tư vấn miến phí cho tất cả sinh viên cho đến khi tìm được việc làm

NHÀ TUYỂN DỤNG NÓI GÌ VỀ APTECH

TIN TỨC