CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ ADSE 2 NĂM

Chương trình Đào tạo Lập trình viên Quốc tế ACCP (Aptech Certified Computer Professional) là một chương trình định hướng nghề nghiệp hoàn chỉnh để chuẩn bị cho sinh viên những nền tảng CNTT tương lai ngay hôm nay.

Chương trình được thiết kế dành cho những người chưa biết gì về CNTT cũng có thể theo học từ căn bản đến nâng cao về lập trình, quản trị cơ sở dữ liệu, phát triển ứng dụng, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và nhiều hơn nữa kinh nghiệm thực tế từ các dự án eProject. Phương pháp học tích hợp này sẽ giúp học viên có thêm trải nghiệm và kĩ năng để từ đó dễ dàng đạt được hiệu quả hơn trong công việc thực tế. Chương trình đào tạo được thiết kế bởi Tập đoàn Aptech Ấn Độ luôn cập nhật với những công nghệ mới nhất của ngành như NET, J2EE, SQL Server, XML, JSON, Mobile Apps, Cloud Computing, Mobile Computing, Big Data, Internet of Things (IoT), Cyber Security, Ethical Hacking để trang bị cho học viên kiến thức vững chắc nhất cho một sự nghiệp thành công.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 1

Thiết kế web chuyên nghiệp & phân tích thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu.

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 2

Lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ JAVASE, C#, PHP & phân tích hệ thống.

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 3

Chuyên sâu về công nghệ .NET và các kỹ thuật phân tích thiết kế phần mềm.

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 4

Chuyên sâu về công nghệ JAVA. Lập trình ứng dụng di động trên Android.

Xem thêm