Học phí của Hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế FPT Aptech được tính theo từng học kỳ. Với tổng thời gian 2 năm gồm 4 học kỳ. Số lần nộp học phí được công bố tại thời điểm tuyển sinh không thay đổi trong quá trình học.

Học phí được áp dụng cho sinh viên nhập học tại khu vực Hà Nội & Hồ Chí Minh

Mức học phí trên áp dụng cho sinh viên nhập học mới năm 2024 hệ đại học chính quy của Trường ĐH FPT, theo QĐ 08/QĐ-CTGDFPT ngày 12/01/2024 Quy định tài chính sinh viên năm học 2024-2025 các hệ đào tạo thuộc hệ thống giáo dục FPT.

A. BẢNG HỌC PHÍ:

Chuyên ngành Lập trình viên quốc tế

 

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 3

Học kỳ 4

Lệ phí nhập học

0

0

0

0

Giáo trình

600.000 VNĐ

600.000 VNĐ

600.000 VNĐ

600.000 VNĐ

Học phí

23.268.000 VNĐ

23.268.000 VNĐ

23.268.000 VNĐ

23.268.000 VNĐ

Tổng thực đóng

23.868.000 VNĐ

23.868.000 VNĐ

23.868.000 VNĐ

23.868.000 VNĐ

B. HÌNH THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ:

FPT Aptech Tại Hà Nội:

  • Số tài khoản: 0000 696 9813
  • Tên tài khoản: Trường Đại học FPT
  • Địa chỉ: Ngân hàng Tiên Phong – CN Tp.HN
  • Hướng dẫn ghi thông tin chuyển khoản: FAT_hotensinhvien_HP HK 1
  • Hotline FPT Aptech Hà Nội: 0973111086 (Ms.Huyền)

FPT Aptech TạiTP. Hồ Chí Minh:

  • Số tài khoản: 2020 909 0206
  • Tên tài khoản: Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh
  • Địa chỉ: Ngân hàng Tiên Phong – CN Tp.HCM
  • Hướng dẫn ghi thông tin chuyển khoản: FAT_hotensinhvien_HP HK 1
  • Hotline FPT Aptech Hồ ChíMinh: 0931313329 (Ms.My)

FPT Aptech trực thuộc Tổ chức Giáo dục FPT có hơn 25 năm kinh nghiệm đào tạo lập trình viên quốc tế tại Việt Nam, và luôn là sự lựa chọn ưu tiên của các sinh viên và nhà tuyển dụng.
0981578920
icons8-exercise-96