Sinh viên có thể nộp các khoản phí bằng cách:

 1. Cách 1: Nộp trực tiếp tại các Văn phòng tuyển sinh của FPT Aptech
 2. Cách 2: Nộp vào tài khoản

Thông tin tài khoản ngân hàng

FPT Aptech Tại Hà Nội:

 • Số tài khoản : 0000 696 9813
 • Tên tài khoản : Trường Đại học FPT
 • Địa chỉ: Ngân hàng Tiên Phong – CN Tp.HN
 • Hướng dẫn ghi thông tin chuyển khoản: FAT_hotensinhvien_HP HK 1
 • Hotline FPT Aptech Hà Nội: 0973111086 (Ms.Huyền)

Tại TP. Hồ Chí Minh:

 • Số tài khoản: 2020 909 0206
 • Tên tài khoản: Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: Ngân hàng Tiên Phong – CN Tp.HCM
 • Hướng dẫn ghi thông tin chuyển khoản: FAT_hotensinhvien_HP HK 1
 • Hotline FPT Aptech Hồ Chí Minh: 0358899200 (Ms.My)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0981578920
icons8-exercise-96