Tin tuyển dụng FPT Aptech
Tin tuyển dụng FPT Aptech

tin tuyển dụng

Công ty TNHH DEK Technologies Việt Nam tuyển dụng: Voice Over LTE/5G Software Engineers

Công ty TNHH DEK Technologies Việt Nam tuyển dụng: Voice Over LTE/5G Software Engineers

Vị trí: Voice Over LTE/5G Software Engineers Thời gian ứng tuyển: Tháng 3/2023 Mô tả công việc: Chúng tôi đang phát triển một Bộ điều...
Công ty TNHH DEK Technologies Việt Nam tuyển dụng: Telecommunication Application Developers

Công ty TNHH DEK Technologies Việt Nam tuyển dụng: Telecommunication Application Developers

Vị trí: Telecommunication Application Developers Thời gian ứng tuyển: Tháng 3/2023 Mô tả công việc: Chúng tôi đang tìm kiếm các Nhà phát triển Ứng...
Công ty TNHH DEK Technologies Việt Nam tuyển dụng: Nhà phát triển phần mềm C++

Công ty TNHH DEK Technologies Việt Nam tuyển dụng: Nhà phát triển phần mềm C++

Vị trí: Nhà phát triển phần mềm C++ Thời gian ứng tuyển: Tháng 3/2023 Mô tả công việc:  Làm việc với các thành phần phổ...
Công ty TNHH DEK Technologies Việt Nam tuyển dụng: Nhà phát triển phần mềm C

Công ty TNHH DEK Technologies Việt Nam tuyển dụng: Nhà phát triển phần mềm C

Vị trí: Nhà phát triển phần mềm C Thời gian ứng tuyển: Tháng 3/2023 Mô tả công việc: Để phát triển và duy trì một...
Công ty Cổ phần VIETNIX tuyển dụng: System Admin

Công ty Cổ phần VIETNIX tuyển dụng: System Admin

Vị trí: System admin (Linux) Thời gian ứng tuyển: Tháng 3/2023 Số lượng: 01 Mô tả công việc: Làm việc với các hệ thống website...
Công ty TNHH GAMELOFT tuyển dụng: Nhà phát triển trò chơi C++

Công ty TNHH GAMELOFT tuyển dụng: Nhà phát triển trò chơi C++

Vị trí: Nhà phát triển trò chơi C++ (Fresher/Junior) Thời gian ứng tuyển: Tháng 3/2023 Mô tả công việc: Làm việc với các thiết bị...
Công ty TNHH DEK Technologies Việt Nam tuyển dụng: Chuyên viên phát triển phần mềm C/C++

Công ty TNHH DEK Technologies Việt Nam tuyển dụng: Chuyên viên phát triển phần mềm C/C++

Vị trí: Chuyên viên phát triển phần mềm C/C++ (Fresher) Thời gian ứng tuyển: Tháng 3/2023 Mô tả công việc: Tham gia vào việc phát...
Công ty TNNH DEK Technologies Việt Nam tuyển dụng: Thực tập sinh 2023

Công ty TNNH DEK Technologies Việt Nam tuyển dụng: Thực tập sinh 2023

Vị trí: Thực tập sinh  Thời gian ứng tuyển: Tháng 3/2023 Mô tả công việc: DEK Technologies đã đầu tư vào một phòng thí nghiệm...
Công ty TNHH MTV DV Viễn thông Phương Nam tuyển dụng: Software QC/Tester IT

Công ty TNHH MTV DV Viễn thông Phương Nam tuyển dụng: Software QC/Tester IT

Vị trí tuyển dụng: Software QC/Tester Mô tả công việc: Kiểm thử các chức năng sản phẩm CNTT Lập và thực thi Test Case, báo...
1 2 3 7