Khóa học lập trình Backend Developer

1. Backend là gì?

Điều gì giúp phần front end của một trang web có thể hoạt động được? Tất cả dữ liệu sẽ được lưu trữ ở đâu? Đó là phần việc của backend. Phần back end của một trang web bao gồm một máy chủ, một ứng dụng, và một cơ sở dữ liệu. Một lập trình viên backend xây dựng và duy trì công nghệ mà sức mạnh của những thành phần đó, cho phép phần giao diện người dùng của trang web có thể tồn tại được.

2. Các kỹ năng và công cụ Backend là gì?

Để khiến cho máy chủ, ứng dụng và cơ sở dữ liệu có thể giao tiếp được với nhau, các lập trình viên backend sử dụng các ngôn ngữ server-side như PHP, Ruby, Python, Java, và .Net để xây dựng một ứng dụng, và các công cụ như MySQL, Oracle, và SQL Server để tìm kiếm, lưu trữ, hoặc thay đổi dữ liệu và phục vụ trở lại tới người dùng trong phần front end. Các công việc tuyển dụng lập trình viên backend cũng thường yêu cầu kinh nghiệm về các framework PHP như Zend, Symfony và CakePHP có kinh nghiệm với các phần mềm quản lý phiên bản như SVN, CVS, hoặc Git và kinh nghiệm với Linux trong việc phát triển và triển khai hệ thống.

Các lập trình viên sau khi tham gia khóa học lập trình backend sẽ sử dụng những công cụ này để tạo ra hoặc đóng góp vào các ứng dụng web với code sạch, portable, và được viết tài liệu chu đáo. Nhưng trước khi viết code, họ cần phối hợp với bên liên quan về nghiệp vụ để hiểu những nhu cầu cụ thể, sau đó chuyển thành những yêu cầu kỹ thuật và đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất cho việc kiến trúc công nghệ.

👉👉👉 Tìm hiểu thêm: Học công nghệ thông tin học những gì? Ra trường làm gì?

3. Chứng chỉ sau khi hoàn thành khoá học lập trình Backend

 • DISM: Diploma in Information System Management (do Aptech Ấn Độ cấp bằng).
 • Với chứng chỉ này sinh viên có thể học nâng cấp thêm 1,5 năm để lấy bằng Advanced Diploma In Software Engineering (ADSE) do Tập đoàn Aptech Ấn Độ cấp.

4. Mục tiêu khóa học lập trình Backend

 • Nắm rõ toàn bộ quy trình của một lập trình back end chuyên nghiệp.
 • Nắm vững các công thức để tay nghề luôn được vững chắc, cập nhật công nghệ mới nhất.
 • Hiểu được các kỹ năng cần thiết liên quan đến ngành Back End, xây dựng hệ thống lớn, giao tiếp front end và backend.
 • Vận dụng các kỹ năng lập trình chuyên nghiệp.
 • Các kỹ năng làm việc nhóm, chuyên môn hóa bản thân.
 • Thực hành và hiểu sâu các công cụ lập trình/ teamwork.
 • Thực hành kỹ thuật code, kỹ năng phân tích & giải quyết vấn đề.
 • Nắm vững và thực hành Nền tảng xây dựng website.
 • Phân tích và hiểu được đặc tả hệ thống qua use case model, UML và phân tích hệ thống hướng các đối tượng.
 • Thực hiện dự với hệ thống dữ liệu, phân tích dữ liệu từ những dự án thực tế.
 • Xây dựng dự án, có thể tự tin đi ứng tuyển được ngay sau khi hoàn thành các dự án với Java Boot, Java Spring và công nghệ mới nhất từ Java Microservices.

5. Sau khi hoàn thành khóa học lập trình Backend sinh viên sẽ làm được

Sau khi hoàn thành khóa học lập trình Backend tại FPT Aptech, sinh viên có thể:

 • Thiết kế web chuyên nghiệp cho các hệ thống thương mại điện tử.
 • Phân tích thiết kế và lập trình hệ thống cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp.
 • Phát triển các ứng dụng website thương mai điện tử với PHP/Laravel framewwork.
 • Lập trình ứng dụng với JAVA.
 • Lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ C#.
 • Phân tích hệ thống thông tin phục vụ cho việc xây dựng và phát triển các ứng dụng web cho doanh nghiệp.

 1. Bạn đang là sinh viên năm 2,3 hoặc năm cuối các trường Cao đẳng, Đại học CNTT.
 2. Bạn là người đi làm trái nghề nhưng yêu thích CNTT và muốn theo đuổi từ đầu.
 3. Bạn là sinh viên IT, Tester, Điện tử, Kinh tế, Ngân hàng,…, mong muốn chuyển nghề.
 4. Bạn đam mê CNTT từ trước nhưng chưa có cơ hội học và đây là thời điểm bạn mong muốn được tham gia lại từ đầu.
 5. Học sinh các trường THPT.
Đăng ký trực tuyến Liên hệ

Thời gian học: 12 tháng (1 tuần 3 buổi) và khai giảng hằng tháng.

Chương trình học sẽ có 2 học kỳ chính như sau:

Các môn học kỳ 1:

 • Logic Building and Elementary Programming.
 • Building Next Generation Websites.
 • BootStrap and jQuery.
 • Database Design and Development.
 • Database Management (SQL Server).
 • eProject (Website Development).

Các môn học kỳ 2:

 • Markup language & JSON.
 • Application Development Fundamentals-I.
 • Application Development Fundamentals-II.
 • Web application development using PHP.
 • Dynamic Website.
 • Information Systems Analysis.
 • Project (Java/PHP).
 • Application Programming.
 • Tham gia vào toàn bộ vòng đời của ứng dụng, tập trung và coding và debug các dự án website và hệ thống
 • Viết API kết nối giữa các hệ thống, và phục vụ trao đổi dữ liệu với mobile & front-end
 • Xây dựng code có thể sử dụng lại và các thư viện để thuận tiện cho việc sử dụng trong tương lai
 • Thu thập và xử lí các yêu cầu thiết kế và kĩ thuật
 • Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống;
 • Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa hiệu quả phát triển sản phẩm.
 • Đảm bảo sản phẩm làm ra cần phải chạy đúng nghiệp vụ và tốc độ xử lý cũng phải tối ưu cho lượng người dùng lớn
 • Bạn đang là sinh viên năm 2,3 hoặc năm cuối các trường Cao đẳng, Đại học CNTT.
 • Bạn là người đi làm trái nghề nhưng yêu thích CNTT và muốn theo đuổi từ đầu.
 • Bạn là sinh viên IT, Tester, Điện tử, Kinh tế, Ngân hàng,…, mong muốn chuyển nghề.
 • Bạn đam mê CNTT từ trước nhưng chưa có cơ hội học và đây là thời điểm bạn mong muốn được tham gia lại từ đầu.
 • Học sinh các trường THPT.
Đăng ký trực tuyến Liên hệ

Thời gian học: 12 tháng (1 tuần 3 buổi) và khai giảng hằng tháng.

Chương trình học sẽ có 2 học kỳ chính như sau:

Các môn học kỳ 1:

 • Logic Building and Elementary Programming.
 • Building Next Generation Websites.
 • BootStrap and jQuery.
 • Database Design and Development.
 • Database Management (SQL Server).
 • eProject (Website Development).

Các môn học kỳ 2:

 • Markup language & JSON.
 • Application Development Fundamentals-I.
 • Application Development Fundamentals-II.
 • Web application development using PHP.
 • Dynamic Website.
 • Information Systems Analysis.
 • Project (Java/PHP).
 • Application Programming.
 • Tham gia vào toàn bộ vòng đời của ứng dụng, tập trung và coding và debug các dự án website và hệ thống
 • Viết API kết nối giữa các hệ thống, và phục vụ trao đổi dữ liệu với mobile & front-end
 • Xây dựng code có thể sử dụng lại và các thư viện để thuận tiện cho việc sử dụng trong tương lai
 • Thu thập và xử lí các yêu cầu thiết kế và kĩ thuật
 • Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống;
 • Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa hiệu quả phát triển sản phẩm.
 • Đảm bảo sản phẩm làm ra cần phải chạy đúng nghiệp vụ và tốc độ xử lý cũng phải tối ưu cho lượng người dùng lớn
 • Bạn đang là sinh viên năm 2,3 hoặc năm cuối các trường Cao đẳng, Đại học CNTT.
 • Bạn là người đi làm trái nghề nhưng yêu thích CNTT và muốn theo đuổi từ đầu.
 • Bạn là sinh viên IT, Tester, Điện tử, Kinh tế, Ngân hàng,…, mong muốn chuyển nghề.
 • Bạn đam mê CNTT từ trước nhưng chưa có cơ hội học và đây là thời điểm bạn mong muốn được tham gia lại từ đầu.
 • Học sinh các trường THPT.
Đăng ký trực tuyến Liên hệ

Thời gian học: 12 tháng (1 tuần 3 buổi) và khai giảng hằng tháng.

Chương trình học sẽ có 2 học kỳ chính như sau:

Các môn học kỳ 1:

 • Logic Building and Elementary Programming.
 • Building Next Generation Websites.
 • BootStrap and jQuery.
 • Database Design and Development.
 • Database Management (SQL Server).
 • eProject (Website Development).

Các môn học kỳ 2:

 • Markup language & JSON.
 • Application Development Fundamentals-I.
 • Application Development Fundamentals-II.
 • Web application development using PHP.
 • Dynamic Website.
 • Information Systems Analysis.
 • Project (Java/PHP).
 • Application Programming.
 • Tham gia vào toàn bộ vòng đời của ứng dụng, tập trung và coding và debug các dự án website và hệ thống
 • Viết API kết nối giữa các hệ thống, và phục vụ trao đổi dữ liệu với mobile & front-end
 • Xây dựng code có thể sử dụng lại và các thư viện để thuận tiện cho việc sử dụng trong tương lai
 • Thu thập và xử lí các yêu cầu thiết kế và kĩ thuật
 • Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống;
 • Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa hiệu quả phát triển sản phẩm.
 • Đảm bảo sản phẩm làm ra cần phải chạy đúng nghiệp vụ và tốc độ xử lý cũng phải tối ưu cho lượng người dùng lớn

Câu hỏi thường gặp

Lập trình font end và backend có liên quan gì đến nhau không?

Lập trình frontend và backend luôn có sự liên quan mật thiết với nhau bởi chúng là 2 công đoạn để có thể tạo nên một website hoàn chỉnh. Lập trình frontend là công việc tạo nên giao diện để người dùng có thể dễ dàng tương tác, trong khi đó backend lại tạo ra các tính năng cho website. Dù cho bạn có chuyên về frontend hay backend thì cũng đều cần phải nắm được các kiến thức cơ bản của mảng còn lại để hỗ trợ cho công việc. Đây cũng là lý do kiến cho nhiều người lựa chọn học cả 2 để có thể trở thành một lập trình viên website full stack. Không chỉ hỗ trợ nhiều trong công việc, nếu bạn nắm được cả kiến thức về frontend và backend, mức lương nhận được sẽ cao hơn rất nhiều so với việc chỉ thiên về một bên.

Nên làm backend hay frontend khi mới ra trường?

Thực tế thì kiến thức thức backend sẽ thiên về học thuật và ngôn ngữ máy nhiều hơn nên thường không được lựa chọn nhiều khi học viên mới ra trường. Tuy nhiên, với giáo trình đào tạo fullstack của FPT Aptech, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn backend hay frontend ngay sau khi vừa tốt nghiệp khóa đào tạo. Những kiến thức thực tế kết hợp với quá trình thực hành chi tiết với đồ án đã hoàn toàn cung cấp đầy đủ các kiến thức để cho bạn dấn thân và bất cứ mảng nào.

Thậm chí, bạn có có thể tham gia vào project ở cả 2 vị trí frontend và backend để thử nghiệm những kiến thức mà mình đã học. Việc có cơ hội để thực hành cả hai kiến thức đã học sẽ rất tốt cho quá trình phát triển năng lực của bạn sau này và vươn tới những vị trí cao hơn.

Làm sao để xác định được sớm là tôi có khả năng theo học ngành này không?

Tư vấn của các trung tâm sẽ giúp sinh viên tương lai xác định điều này và bài thi đầu vào cũng chính là một minh chứng khả năng của bạn.