Khóa học lập trình Backend Developer

Điều gì giúp phần Frontend của một trang web có thể hoạt động được? Tất cả dữ liệu sẽ được lưu trữ ở đâu? Đó là phần việc của Backend. Phần Backend của một trang web bao gồm máy chủ, ứng dụng, và cơ sở dữ liệu. Nó là tất cả những phần hỗ trợ hoạt động của website hoặc ứng dụng mà người dùng không thể nhìn thấy. Lập trình viên Backend là người đảm nhiệm công việc viết những đoạn code và chương trình để vận hành ứng dụng hoặc website, xây dựng logic để trải nghiệm người dùng được tốt nhất.

Video đồ án sinh viên kỳ 2:

1. Đối tượng

 • Sinh viên năm 2,3 hoặc năm cuối các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành CNTT.
 • Người đi làm trái nghề nhưng yêu thích CNTT và muốn theo đuổi từ đầu.
 • Sinh viên Điện tử, Kinh tế, Ngân hàng,…, mong muốn chuyển ngành.
 • Người đam mê CNTT từ trước nhưng chưa có cơ hội học và mong muốn được học bài bản từ đầu.
 • Học sinh các trường THPT & THCS.

2. Mục tiêu đào tạo

Sau khi hoàn thành khóa học lập trình Backend, sinh viên có thể:

 • Nắm rõ toàn bộ quy trình của một lập trình Back end chuyên nghiệp.
 • Nắm vững các công thức để tay nghề luôn được vững chắc, cập nhật công nghệ mới nhất.
 • Hiểu được các kỹ năng cần thiết liên quan đến ngành Backend, xây dựng hệ thống lớn, giao tiếp Frontend và Backend.
 • Vận dụng các kỹ năng lập trình chuyên nghiệp.
 • Các kỹ năng làm việc nhóm, chuyên môn hóa bản thân.
 • Thực hành và hiểu sâu các công cụ lập trình/ teamwork.
 • Thực hành kỹ thuật code, kỹ năng phân tích & giải quyết vấn đề.
 • Nắm vững và thực hành Nền tảng xây dựng website.
 • Phân tích và hiểu được đặc tả hệ thống qua use case model, UML và phân tích hệ thống hướng các đối tượng.
 • Thực hiện dự với hệ thống dữ liệu, phân tích dữ liệu từ những dự án thực tế.
 • Xây dựng dự án, có thể tự tin đi ứng tuyển được ngay sau khi hoàn thành các dự án với Java Boot, Java Spring và công nghệ mới nhất từ Java Microservices.

 Tìm hiểu thêm: Học công nghệ thông tin học những gì? Ra trường làm gì?

3. Chương trình học

Chương trình sẽ bao gồm các môn học như sau:

 • Logic Building and Elementary Programming: Hiểu và phát triển logic lập trình. Nắm được các cấu trúc trong lập trình, các thuật toán cơ bản và áp dụng để viết các chương trình bằng ngôn ngữ lập trình C.
 • Building Modern Websites: Nắm được các kỹ năng xây dựng 1 website sử dụng HTML5/CSS3/JavaScript.
 • UI/UX for Responsive Web Design: Hiểu được các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế 1 website hiệu quả, bố cục thể hiện đẹp, mang tính mỹ thuật cao với nội dung co giãn phù hợp trên tất cả các trình duyệt và màn hình có kích thước khác nhau (PC, laptop, tablet, mobile).
 • Frontend Web Development with React: Tìm hiểu và phát triển Web front-end với React. Xây dựng giao diện người dùng hiệu quả và linh hoạt, dễ dàng trong việc tạo các giao diện (UI) phức tạp.
 • eProject (Responsive Website Development): Thiết kế và xây dựng 1 Website.
 • Database Management with SQL Server: Nắm được cách phân tích, thiết kế và lập trình cơ sở dữ liệu, cách chuẩn hóa dữ liệu thô thành các bảng được tổ chức tốt trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ SQL Server.
 • PHP Development with Laravel Framework: Tạo các ứng dụng Web động bằng PHP và Laravel Framework.
 • Data Processing with XML and JSON: Hiểu được cách sử dụng XML và JSON để lưu trữ và chuyển đổi dữ liệu.
 • Java Programing-I: Hiểu và sử dụng các đặc tính, thư viện các lớp, API của ngôn ngữ lập trình Java để thiết kế các ứng dụng hướng đối tượng. Xây dựng ứng dụng (có giao diện đồ họa) với JavaFX.
 • Java Programing-II: Nắm được lập trình luồng, đa luồng, lập trình hàm, xử lý dữ liệu với file và cơ sở dữ liệu.
 • Project (Java Application Development): Thiết kế và phát triển ứng dụng có thể chạy trên nhiều thiết bị khác nhau sử dụng JavaFX.
 • Programming with C#: Phát triển các ứng dụng hướng đối tượng từ cơ bản đến nâng cao sử dụng C#.

4. Chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học Backend

 • DISM: Diploma in Information System Management (do Tập đoàn Aptech Ấn Độ cấp bằng).
 • Với chứng chỉ này sinh viên có thể học nâng cấp thêm 1 năm để lấy bằng Advanced Diploma In Software Engineering (ADSE) do Tập đoàn Aptech Ấn Độ cấp.

5. Một số Project Backend

 

 1. Bạn đang là sinh viên năm 2,3 hoặc năm cuối các trường Cao đẳng, Đại học CNTT.
 2. Bạn là người đi làm trái nghề nhưng yêu thích CNTT và muốn theo đuổi từ đầu.
 3. Bạn là sinh viên IT, Tester, Điện tử, Kinh tế, Ngân hàng,…, mong muốn chuyển nghề.
 4. Bạn đam mê CNTT từ trước nhưng chưa có cơ hội học và đây là thời điểm bạn mong muốn được tham gia lại từ đầu.
 5. Học sinh các trường THPT.
Đăng ký trực tuyến Liên hệ

Thời gian học: 1 năm 2 học kỳ (3 buổi/tuần).

Chương trình học có 2 học kỳ như sau:

Các môn học kỳ 1:

 • Logic Building and Elementary Programming
 • Building Modern Websites
 • UI/UX for Responsive Web Design
 • Frontend Web Development with React
 • eProject (Responsive Website Development)
 • Database Management with SQL Server
 • PHP Development with Laravel Framework

Các môn học kỳ 2:

 • Data Processing with XML and JSON
 • Java Programing-I
 • Java Programing-II
 • Project (Java Application Development)
 • Programming with C#
 • Tham gia vào toàn bộ vòng đời của ứng dụng, tập trung và coding và debug các dự án website và hệ thống
 • Viết API kết nối giữa các hệ thống, và phục vụ trao đổi dữ liệu với mobile & front-end
 • Xây dựng code có thể sử dụng lại và các thư viện để thuận tiện cho việc sử dụng trong tương lai
 • Thu thập và xử lí các yêu cầu thiết kế và kĩ thuật
 • Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống;
 • Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa hiệu quả phát triển sản phẩm.
 • Đảm bảo sản phẩm làm ra cần phải chạy đúng nghiệp vụ và tốc độ xử lý cũng phải tối ưu cho lượng người dùng lớn
 • Bạn đang là sinh viên năm 2,3 hoặc năm cuối các trường Cao đẳng, Đại học CNTT.
 • Bạn là người đi làm trái nghề nhưng yêu thích CNTT và muốn theo đuổi từ đầu.
 • Bạn là sinh viên IT, Tester, Điện tử, Kinh tế, Ngân hàng,…, mong muốn chuyển nghề.
 • Bạn đam mê CNTT từ trước nhưng chưa có cơ hội học và đây là thời điểm bạn mong muốn được tham gia lại từ đầu.
 • Học sinh các trường THPT.
Đăng ký trực tuyến Liên hệ

Thời gian học: 1 năm 2 học kỳ (3 buổi/tuần).

Chương trình học có 2 học kỳ như sau:

Các môn học kỳ 1:

 • Logic Building and Elementary Programming
 • Building Modern Websites
 • UI/UX for Responsive Web Design
 • Frontend Web Development with React
 • eProject (Responsive Website Development)
 • Database Management with SQL Server
 • PHP Development with Laravel Framework

Các môn học kỳ 2:

 • Data Processing with XML and JSON
 • Java Programing-I
 • Java Programing-II
 • Project (Java Application Development)
 • Programming with C#
 • Tham gia vào toàn bộ vòng đời của ứng dụng, tập trung và coding và debug các dự án website và hệ thống
 • Viết API kết nối giữa các hệ thống, và phục vụ trao đổi dữ liệu với mobile & front-end
 • Xây dựng code có thể sử dụng lại và các thư viện để thuận tiện cho việc sử dụng trong tương lai
 • Thu thập và xử lí các yêu cầu thiết kế và kĩ thuật
 • Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống;
 • Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa hiệu quả phát triển sản phẩm.
 • Đảm bảo sản phẩm làm ra cần phải chạy đúng nghiệp vụ và tốc độ xử lý cũng phải tối ưu cho lượng người dùng lớn
 • Bạn đang là sinh viên năm 2,3 hoặc năm cuối các trường Cao đẳng, Đại học CNTT.
 • Bạn là người đi làm trái nghề nhưng yêu thích CNTT và muốn theo đuổi từ đầu.
 • Bạn là sinh viên IT, Tester, Điện tử, Kinh tế, Ngân hàng,…, mong muốn chuyển nghề.
 • Bạn đam mê CNTT từ trước nhưng chưa có cơ hội học và đây là thời điểm bạn mong muốn được tham gia lại từ đầu.
 • Học sinh các trường THPT.
Đăng ký trực tuyến Liên hệ

Thời gian học: 1 năm 2 học kỳ (3 buổi/tuần).

Chương trình học có 2 học kỳ như sau:

Các môn học kỳ 1:

 • Logic Building and Elementary Programming
 • Building Modern Websites
 • UI/UX for Responsive Web Design
 • Frontend Web Development with React
 • eProject (Responsive Website Development)
 • Database Management with SQL Server
 • PHP Development with Laravel Framework

Các môn học kỳ 2:

 • Data Processing with XML and JSON
 • Java Programing-I
 • Java Programing-II
 • Project (Java Application Development)
 • Programming with C#
 • Tham gia vào toàn bộ vòng đời của ứng dụng, tập trung và coding và debug các dự án website và hệ thống
 • Viết API kết nối giữa các hệ thống, và phục vụ trao đổi dữ liệu với mobile & front-end
 • Xây dựng code có thể sử dụng lại và các thư viện để thuận tiện cho việc sử dụng trong tương lai
 • Thu thập và xử lí các yêu cầu thiết kế và kĩ thuật
 • Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống;
 • Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa hiệu quả phát triển sản phẩm.
 • Đảm bảo sản phẩm làm ra cần phải chạy đúng nghiệp vụ và tốc độ xử lý cũng phải tối ưu cho lượng người dùng lớn

Câu hỏi thường gặp

Lập trình font end và backend có liên quan gì đến nhau không?

Lập trình frontend và backend luôn có sự liên quan mật thiết với nhau bởi chúng là 2 công đoạn để có thể tạo nên một website hoàn chỉnh. Lập trình frontend là công việc tạo nên giao diện để người dùng có thể dễ dàng tương tác, trong khi đó backend lại tạo ra các tính năng cho website. Dù cho bạn có chuyên về frontend hay backend thì cũng đều cần phải nắm được các kiến thức cơ bản của mảng còn lại để hỗ trợ cho công việc. Đây cũng là lý do kiến cho nhiều người lựa chọn học cả 2 để có thể trở thành một lập trình viên website full stack. Không chỉ hỗ trợ nhiều trong công việc, nếu bạn nắm được cả kiến thức về frontend và backend, mức lương nhận được sẽ cao hơn rất nhiều so với việc chỉ thiên về một bên.

Nên làm backend hay frontend khi mới ra trường?

Thực tế thì kiến thức thức backend sẽ thiên về học thuật và ngôn ngữ máy nhiều hơn nên thường không được lựa chọn nhiều khi học viên mới ra trường. Tuy nhiên, với giáo trình đào tạo fullstack của FPT Aptech, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn backend hay frontend ngay sau khi vừa tốt nghiệp khóa đào tạo. Những kiến thức thực tế kết hợp với quá trình thực hành chi tiết với đồ án đã hoàn toàn cung cấp đầy đủ các kiến thức để cho bạn dấn thân và bất cứ mảng nào.

Thậm chí, bạn có có thể tham gia vào project ở cả 2 vị trí frontend và backend để thử nghiệm những kiến thức mà mình đã học. Việc có cơ hội để thực hành cả hai kiến thức đã học sẽ rất tốt cho quá trình phát triển năng lực của bạn sau này và vươn tới những vị trí cao hơn.

Làm sao để xác định được tôi có khả năng theo học ngành này?

Tư vấn của FPT Aptech sẽ giúp sinh viên tương lai xác định điều này và bài thi đầu vào cũng là một cách kiểm chứng khả năng của bạn.