ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn
Các bạn điền thông tin đăng ký học theo biểu mẫu như sau:

  1. Nhập thông tin đầy đủ vào form đăng ký
  2. Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn nút “ĐĂNG KÝ” sẽ hiện ra thông tin xác nhận
  3. Những dòng có dấu (*) là thông tin bắt buộc