Lịch khai giảng dự kiến:

 

Cơ sở FPT Aptech Hà Nội | Hotline: 0973111086
Ngày khai giảng Lịch học Buổi học Giờ học
26/01/2022 2-4-6 Sáng 08h00-12h00 Đăng ký học
Cơ sở FPT Aptech Hồ Chí Minh | Hotline: 0981578920
Ngày khai giảng Lịch học Buổi học Giờ học
14/01/2022 2-4-6 Tối 17h30-21h30 Đăng ký học
18/02/2022 2-4-6 Sáng 08h00-12h00 Đăng ký học

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN