Lịch khai giảng dự kiến:

Cơ sở FPT Aptech Hà Nội | Hotline: 0973111086
Ngày khai giảng Lịch học Buổi học Giờ học  
15/04/2021 3-5-7 Tối 17h30-21h30 Đăng ký học
28/04/2021 2-4-6 Chiều 13h30-17h30 Đăng ký học
12/05/2021 2-4-6 Tối 17h30-21h30 Đăng ký học
         
Cơ sở FPT Aptech Hồ Chí Minh | Hotline: 0981578920
Ngày khai giảng Lịch học Buổi học Giờ học  
20/04/2021 2-4-6 Tối 17h30-21h30 Đăng ký học
21/04/2021 3-5-7 Sáng 08h00-12h00 Đăng ký học
         

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN