Lịch khai giảng dự kiến:

Cơ sở FPT Aptech Hà Nội | Hotline: 0973111086
Ngày khai giảng Lịch học Buổi học Giờ học  
22/11/2022 3-5-7 Tối 17h30-21h30 Đăng ký học
26/12/2022 2-4-6 Tối 17h30-21h30 Đăng ký học
Cơ sở FPT Aptech Hồ Chí Minh | Hotline: 0931313329
Ngày khai giảng Lịch học Buổi học Giờ học  
01/12/2022 3-5-7 Tối 17h30-21h30 Đăng ký học
23/12/2022 2-4-6 Tối 17h30-21h30 Đăng ký học
CHƯƠNG TRÌNH LẬP TRÌNH GAME
25/11/2022 2-4-6 Tối 17h30-21h30 Đăng ký học

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN