Lịch khai giảng dự kiến:

Cơ sở FPT Aptech Hà Nội | Hotline: 0973111086
Ngày khai giảngLịch họcBuổi họcGiờ học
29/07/20212-4-6Sáng08h00-12h00Đăng ký học
30/07/20212-4-6Chiều13h30-17h30Đăng ký học
Cơ sở FPT Aptech Hồ Chí Minh | Hotline: 0981578920
Ngày khai giảngLịch họcBuổi họcGiờ học
05/08/20213-5-7Sáng08h00-12h00Đăng ký học
06/08/20212-4-6Chiều13h30-17h30Đăng ký học
06/08/20212-4-6Tối17h30-21h30Đăng ký học

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN