Lịch khai giảng dự kiến:

FPT Aptech Hà Nội | Hotline: 0973111086
Ngày khai giảng Lịch học Buổi học Giờ học Cơ sở  
11/03/2024 2-4-6 Sáng 08h00-12h00 Tôn Thất Thuyết Đăng ký học
28/03/2024 3-5-7 Tối 17h30-21h30 Tôn Thất Thuyết Đăng ký học
FPT Aptech Hồ Chí Minh | Hotline: 0931313329
Ngày khai giảng Lịch học Buổi học Giờ học Cơ sở  
29/02/2024 3-5-7 Sáng 08h00-12h00 Cách Mạng Tháng Tám Đăng ký học
15/03/2024 2-4-6 Tối 17h30-21h30 Cách Mạng Tháng Tám Đăng ký học
CHƯƠNG TRÌNH LẬP TRÌNH GAME
05/12/2023 3-5-7 Tối 17h30-21h30   Đăng ký học

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN