Lịch khai giảng dự kiến:

Cơ sở FPT Aptech Hà Nội | Hotline: 0973111086
Ngày khai giảng Lịch học Buổi học Giờ học
13/10/2021 3-5-7 Sáng 08h00-12h00 Đăng ký học
18/10/2021 2-4-6 Tối 17h30-21h30 Đăng ký học
22/10/2021 3-5-7 Chiều 13h30-17h30 Đăng ký học
KHOÁ HỌC ONLINE
22/10/2021 2-4-6 Tối 17h30-21h30 Đăng ký học
Cơ sở FPT Aptech Hồ Chí Minh | Hotline: 0981578920
Ngày khai giảng Lịch học Buổi học Giờ học
15/10/2021 2-4-6 Chiều 13h30-17h30 Đăng ký học
22/10/2021 3-5-7 Tối 17h30-21h30 Đăng ký học
KHOÁ HỌC ONLINE
22/10/2021 2-4-6 Tối 17h30-21h30 Đăng ký học

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN