Lịch khai giảng dự kiến:

Cơ sở FPT Aptech Hà Nội | Hotline: 0973111086
Ngày khai giảng Lịch học Buổi học Giờ học  
13/04/2023 3-5-7 Sáng 08h00-12h00 Đăng ký học
19/04/2023 2-4-6 Tối 17h30-21h30 Đăng ký học
Cơ sở FPT Aptech Hồ Chí Minh | Hotline: 0931313329
Ngày khai giảng Lịch học Buổi học Giờ học  
17/03/2023 2-4-6 Sáng 08h00-12h00 Đăng ký học
17/03/2023 2-4-6 Tối 17h30-21h30 Đăng ký học
CHƯƠNG TRÌNH LẬP TRÌNH GAME
23/03/2023 3-5-7 Tối 17h30-21h30 Đăng ký học

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN