Student Showcase – Semester 3 là nơi tổng hợp những đồ án học kỳ 3 chất lượng nhất, những Website/Mobile App được đánh giá cao trong mỗi học kỳ 3 do các bạn sinh viên FPT Aptech thực hiện.

Ngoài việc đảm bảo đầy đủ yêu cầu đồ án đưa ra về kỹ thuật, công nghệ cần sử dụng, các Website/Mobile App này còn thể hiện được trọn vẹn yếu tố về thẩm mỹ và có tính thực tế cao, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.

Ở Semester 3, sinh viên được học chuyên sâu về công nghệ .NET và các kỹ thuật phân tích thiết kế phần mềm. Theo đó, sinh viên được tiếp thu đầy đủ công nghệ hàng đầu của Microsoft, đi sâu vào cấu trúc lập trình bên trong của desktop/web/enterprise application. Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật chuyên sâu trong phân tích, thiết kế và phát triển dự án phần mềm.

Các đề tài đồ án được sử dụng trong học kỳ 3

Sau khi hoàn thành kiến thức trong học kỳ 3, sinh viên FPT Aptech có thể xây dựng các ứng dụng, thiết kế website chuyên nghiệp với công nghệ xây dựng website nổi tiếng của Microsoft, ..v.v

Ứng dụng trong học kỳ này, sinh viên thường chọn các đề tài đồ án có độ khó cao, như các trang báo điện tử, hay website quản lý showroom, review phim, ví điện tử…v.v

Những công nghệ nổi bật được sử dụng

Trong khoảng 6 tháng học kỳ 3, sinh viên sẽ được học tiếp cận các công nghệ về dữ liệu lớn – MongoDB, NodeJS, ASP.NET, .NET Core, Python, Azure Cloud,…

Các môn học kỳ 3

Học cách làm việc với các tập dữ liệu lớn bằng cơ sở dữ liệu MongoDB.

Phát triển, kiểm thử và triển khai các ứng dụng Web với NodeJS.

Học phát triển ứng dụng và phân tích dữ liệu với ngôn ngữ Python.

Phát triển các ứng dụng ASP.NET Core và ASP.NET Core MVC sử dụng .NET Framework và .NET Core.

Phát triển các ứng dụng doanh nghiệp và dịch vụ Web sử dụng nền tảng đám mây Microsoft Azure.

Thiết kế và phát triển ứng dụng doanh nghiệp trong thế giới thực sử dụng công nghệ .NET.

Hiểu được các công nghệ mới của đám mây và SMAC (Social, Mobile, Analytics, and Cloud Computing ).

các project học kỳ 3