Excell On – Website cung cấp dịch vụ nhân sự – Đồ án HK 3 – Sinh viên FPT Aptech
project hoc kỳ 3 Sản phẩm sinh viên

Excell On – Website cung cấp dịch vụ nhân sự – Đồ án HK 3 – Sinh viên FPT Aptech

The Cake – Website cho một nhà sản xuất bánh – Đồ án HK 1 – Sinh viên FPT Aptech
project hoc kỳ 1 Sản phẩm sinh viên

The Cake – Website cho một nhà sản xuất bánh – Đồ án HK 1 – Sinh viên FPT Aptech

Mobile App: SAQ Fitness – Ứng dụng hỗ trợ quá trình tập luyện thể dục | Đồ án tốt nghiệp – Sinh viên FPT Aptech kỳ 4
project hoc kỳ 4 Sản phẩm sinh viên

Mobile App: SAQ Fitness – Ứng dụng hỗ trợ quá trình tập luyện thể dục | Đồ án tốt nghiệp – Sinh viên FPT Aptech kỳ 4

OrigaME – Website về nghệ thuật gấp giấy Origami – Đồ án HK 1 – Sinh viên FPT Aptech
project hoc kỳ 1 Sản phẩm sinh viên

OrigaME – Website về nghệ thuật gấp giấy Origami – Đồ án HK 1 – Sinh viên FPT Aptech

Website & Mobile App: LUN Decor – Công ty tổ chức sự kiện | Đồ án tốt nghiệp – Sinh viên FPT Aptech kỳ 4
project hoc kỳ 4 Sản phẩm sinh viên

Website & Mobile App: LUN Decor – Công ty tổ chức sự kiện | Đồ án tốt nghiệp – Sinh viên FPT Aptech kỳ 4

Website: FAP – Hệ thống quản lý đào tạo trường học | Đồ án tốt nghiệp – Sinh viên FPT Aptech Kỳ 4
project hoc kỳ 4 Sản phẩm sinh viên

Website: FAP – Hệ thống quản lý đào tạo trường học | Đồ án tốt nghiệp – Sinh viên FPT Aptech Kỳ 4

Mobile App: CAOW – Nền tảng chia sẻ video | Đồ án tốt nghiệp – Sinh viên FPT Aptech Kỳ 4
project hoc kỳ 4 Sản phẩm sinh viên

Mobile App: CAOW – Nền tảng chia sẻ video | Đồ án tốt nghiệp – Sinh viên FPT Aptech Kỳ 4

Sanjalika Water Park – Website công viên nước – Đồ án HK 1 – Sinh viên FPT Aptech
project hoc kỳ 1 Sản phẩm sinh viên

Sanjalika Water Park – Website công viên nước – Đồ án HK 1 – Sinh viên FPT Aptech

Website & Mobile App: Foodtap – Ứng dụng đặt đồ ăn – Đồ án HK 4 – SV FPT Aptech
project hoc kỳ 4 Sản phẩm sinh viên

Website & Mobile App: Foodtap – Ứng dụng đặt đồ ăn – Đồ án HK 4 – SV FPT Aptech

Website: Safe CarZ – Công ty bảo hiểm xe – Đồ án HK 1 – SV FPT Aptech
project hoc kỳ 1 Sản phẩm sinh viên

Website: Safe CarZ – Công ty bảo hiểm xe – Đồ án HK 1 – SV FPT Aptech

Website: Game Store | Đồ án kì 2 – SV FPT Aptech
project hoc kỳ 2 Sản phẩm sinh viên

Website: Game Store | Đồ án kì 2 – SV FPT Aptech

Mobile App: SmartFit | Đồ án tốt nghiệp sinh viên FPT Aptech Kỳ 4
project hoc kỳ 4 Sản phẩm sinh viên

Mobile App: SmartFit | Đồ án tốt nghiệp sinh viên FPT Aptech Kỳ 4

Website: Trang quản lý cho trường học | Đồ án kì 2 – SV FPT Aptech
project hoc kỳ 2 Sản phẩm sinh viên

Website: Trang quản lý cho trường học | Đồ án kì 2 – SV FPT Aptech

Website: Green Shop – Shop bán hàng tái chế | Đồ án kì 2
project hoc kỳ 2 Sản phẩm sinh viên

Website: Green Shop – Shop bán hàng tái chế | Đồ án kì 2

Hệ thống xử lý quy trình tuyển dụng – Đồ án HK 3 – SV FPT Aptech
project hoc kỳ 3 Sản phẩm sinh viên

Hệ thống xử lý quy trình tuyển dụng – Đồ án HK 3 – SV FPT Aptech

SMParking – Bãi đỗ xe thông minh – Đồ án HK 4 – SV FPT Aptech
project hoc kỳ 4 Sản phẩm sinh viên

SMParking – Bãi đỗ xe thông minh – Đồ án HK 4 – SV FPT Aptech

NewsFeedVN – Trang tin tức tự động – Đồ án HK 3 – SV FPT Aptech
project hoc kỳ 3 Sản phẩm sinh viên

NewsFeedVN – Trang tin tức tự động – Đồ án HK 3 – SV FPT Aptech

Website bán hàng – Shop Az | Đồ án kì 2 – SV FPT Aptech
project hoc kỳ 2 Sản phẩm sinh viên

Website bán hàng – Shop Az | Đồ án kì 2 – SV FPT Aptech

{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300,"loop":"false","design":"design-2"}