Sản phẩm sinh viên FPT Aptech
Sản phẩm sinh viên FPT Aptech
Game Unity Cube Survivors – Đồ án HK1 – Sinh viên FPT Aptech
Sản phẩm sinh viên

Game Unity Cube Survivors – Đồ án HK1 – Sinh viên FPT Aptech

Game Unity Hero’s Adventure – Đồ án HK1 – Sinh viên FPT Aptech
Sản phẩm sinh viên

Game Unity Hero’s Adventure – Đồ án HK1 – Sinh viên FPT Aptech

Game Unity Kitten Kitchen – Đồ án HK1 – Sinh viên FPT Aptech
Sản phẩm sinh viên

Game Unity Kitten Kitchen – Đồ án HK1 – Sinh viên FPT Aptech

Persol Glasses – Trang web kinh doanh kính mắt – Đồ án HKI – Sinh viên FPT Aptech
Sản phẩm sinh viên

Persol Glasses – Trang web kinh doanh kính mắt – Đồ án HKI – Sinh viên FPT Aptech

Sound Music – Website nghe nhạc trực tuyến – Đồ án HK 1 – Sinh viên FPT Aptech
Sản phẩm sinh viên

Sound Music – Website nghe nhạc trực tuyến – Đồ án HK 1 – Sinh viên FPT Aptech

Website: BrightWorld – Đồ án HK 1 – Sinh viên FPT Aptech
Sản phẩm sinh viên

Website: BrightWorld – Đồ án HK 1 – Sinh viên FPT Aptech

OneTouch Smart Card – Thẻ thông minh – Đồ án HK 4 – Sinh viên FPT Aptech
Sản phẩm sinh viên

OneTouch Smart Card – Thẻ thông minh – Đồ án HK 4 – Sinh viên FPT Aptech

Hệ thống bán lẻ vé máy bay trực tuyến – Đồ án HK 3 – Sinh viên FPT Aptech
Sản phẩm sinh viên

Hệ thống bán lẻ vé máy bay trực tuyến – Đồ án HK 3 – Sinh viên FPT Aptech

Car Showroom – Giải pháp dịch vụ mua bán ô tô – Đồ án HK 2 – Sinh viên FPT Aptech
Sản phẩm sinh viên

Car Showroom – Giải pháp dịch vụ mua bán ô tô – Đồ án HK 2 – Sinh viên FPT Aptech

Excell On – Website cung cấp dịch vụ nhân sự – Đồ án HK 3 – Sinh viên FPT Aptech
project hoc kỳ 3 Sản phẩm sinh viên

Excell On – Website cung cấp dịch vụ nhân sự – Đồ án HK 3 – Sinh viên FPT Aptech

The Cake – Website cho một nhà sản xuất bánh – Đồ án HK 1 – Sinh viên FPT Aptech
project hoc kỳ 1 Sản phẩm sinh viên

The Cake – Website cho một nhà sản xuất bánh – Đồ án HK 1 – Sinh viên FPT Aptech

Mobile App: SAQ Fitness – Ứng dụng hỗ trợ quá trình tập luyện thể dục | Đồ án tốt nghiệp – Sinh viên FPT Aptech kỳ 4
project hoc kỳ 4 Sản phẩm sinh viên

Mobile App: SAQ Fitness – Ứng dụng hỗ trợ quá trình tập luyện thể dục | Đồ án tốt nghiệp – Sinh viên FPT Aptech kỳ 4

OrigaME – Website về nghệ thuật gấp giấy Origami – Đồ án HK 1 – Sinh viên FPT Aptech
project hoc kỳ 1 Sản phẩm sinh viên

OrigaME – Website về nghệ thuật gấp giấy Origami – Đồ án HK 1 – Sinh viên FPT Aptech

Website & Mobile App: LUN Decor – Công ty tổ chức sự kiện | Đồ án tốt nghiệp – Sinh viên FPT Aptech kỳ 4
project hoc kỳ 4 Sản phẩm sinh viên

Website & Mobile App: LUN Decor – Công ty tổ chức sự kiện | Đồ án tốt nghiệp – Sinh viên FPT Aptech kỳ 4

Website: FAP – Hệ thống quản lý đào tạo trường học | Đồ án tốt nghiệp – Sinh viên FPT Aptech Kỳ 4
project hoc kỳ 4 Sản phẩm sinh viên

Website: FAP – Hệ thống quản lý đào tạo trường học | Đồ án tốt nghiệp – Sinh viên FPT Aptech Kỳ 4

Mobile App: CAOW – Nền tảng chia sẻ video | Đồ án tốt nghiệp – Sinh viên FPT Aptech Kỳ 4
project hoc kỳ 4 Sản phẩm sinh viên

Mobile App: CAOW – Nền tảng chia sẻ video | Đồ án tốt nghiệp – Sinh viên FPT Aptech Kỳ 4

Sanjalika Water Park – Website công viên nước – Đồ án HK 1 – Sinh viên FPT Aptech
project hoc kỳ 1 Sản phẩm sinh viên

Sanjalika Water Park – Website công viên nước – Đồ án HK 1 – Sinh viên FPT Aptech

Website & Mobile App: Foodtap – Ứng dụng đặt đồ ăn – Đồ án HK 4 – SV FPT Aptech
project hoc kỳ 4 Sản phẩm sinh viên

Website & Mobile App: Foodtap – Ứng dụng đặt đồ ăn – Đồ án HK 4 – SV FPT Aptech

Website: Safe CarZ – Công ty bảo hiểm xe – Đồ án HK 1 – SV FPT Aptech
project hoc kỳ 1 Sản phẩm sinh viên

Website: Safe CarZ – Công ty bảo hiểm xe – Đồ án HK 1 – SV FPT Aptech

Website: Game Store | Đồ án kì 2 – SV FPT Aptech
project hoc kỳ 2 Sản phẩm sinh viên

Website: Game Store | Đồ án kì 2 – SV FPT Aptech

{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"false","design":"design-2"}