CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 1

Thiết kế web chuyên nghiệp & phân tích thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu.

Sinh viên FPT – APTECH được học các kỹ năng thiết kế và xây dựng website tương tác chuyên nghiệp kết hợp với các framework phổ biến nhất hiện nay: Bootstrap, Jquery. Tương tác hiển thị trên các platform khác nhau: desktop, điện thoại, máy tính bảng. Trong kỳ này sinh viên còn được trang bị kỹ năng phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu thô để tổ chức các bảng dữ liệu trong môi trường SQL Server 2016.

đăng kí ngay

Các môn học bao gồm:

  • Logic Building and Elementary Programming
  • Building Next Generation Websites
  • BootStrap and Jquery
  • Database Design and Development
  • Database Management (SQL Server)
  • eProject

Sau khi hoàn tất sinh viên sẽ làm được:

  • Thiết kế web chuyên nghiệp cho các hệ thống thương mại điện tử, các doanh nghiệp.
  • Phân tích và thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu cho các yêu cầu khác nhau của doanh nghiệp