CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 3

Chuyên sâu về công nghệ .NET và các kỹ thuật phân tích thiết kế phần mềm.

Sinh viên FPT – APTECH được tiếp thu đầy đủ công nghệ hàng đầu của Microsoft, đi sâu vào cấu trúc lập trình bên trong của desktop/web/enterprise application. Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật chuyên sâu trong phân tích, thiết kế và phát triển dự án phần mềm.

đăng kí ngay

Các môn học bao gồm:

  • Windows Forms Programming
  • Web Application Development
  • Analysis, Design, and Implementation
  • Enterprise Application Programming
  • Agile Development
  • Professional Issues in IT
  • eProject -.NET

Sau khi hoàn tất sinh viên sẽ làm được:

  • Trở thành lập trình viên chuyên nghiệp với công nghệ .NET.
  • Cung cấp những nền tảng kiến thức, các công cụ phân tích, thiết kế, xây dựng và phát triển phần mềm chuyên nghiệp.