CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 4

Chuyên sâu về công nghệ JAVA. Lập trình ứng dụng di động trên Android

Sinh viên FPT – APTECH được cách thiết kế, phát triển và triển khai các web/enterprise application một cách thuần thục trên công nghệ JAVAEE, lập trình thành thạo ứng dụng trên nền tảng Android. Trong học kỳ này, còn cung cấp cho người học kỹ năng thực tế cần thiết để bảo mật hệ thống mạng, kỹ thuật mã hóa an toàn thông tin dữ liệu.

đăng kí ngay

Các môn học bao gồm:

 • Web Component Development
 • Architecting Applications for the Web
 • Enterprise Application Development
 • Creating Services for the Web
 • Developing Applications for Wireless Devices
 • Network Security and Cryptography
 • Computing Project
 • Project-Java EE

Sau khi hoàn tất sinh viên sẽ làm được:

 • Trở thành lập trình viên chuyên viết web/enterprise application trên nền tảng công nghệ JAVA.
 • Lập trình viên Android cũng là một vị trí mà sinh viên có thể đảm nhiệm thành thạo và dễ dàng.
 • Sử dụng được các thuật toán mã hóa, các giải thuật để áp dụng vào việc triển khai, xây dựng dự án phần mềm.