Học CNTT tại FPT Aptech lấy cùng lúc 2 bằng quốc tế giá trị toàn cầu

Học CNTT tại FPT Aptech lấy cùng lúc 2 bằng quốc tế giá trị toàn cầu

Với chương trình học ADSE - L5DC, sinh viên học CNTT sẽ nhận về 2 tấm bằng quốc tế: ADSE (do Aptech Ấn Độ cấp)...
1 2