Những mật khẩu thông dụng đã trở nên lỗi thời và dễ bị xâm nhập. Đó là những dạng mật khẩu có thể dễ dàng bị đoán ra. Dưới đây là top những mật khẩu tệ nhất trong kỷ nguyên số.

FPT-APTECH-25-mat-khau-khong-nen-dung-trong-ky-nguyen-so
Top 5 mật khẩu tệ nhất là: 123456, password, 12345678, qwerty và 12345.
FPT-APTECH-25-mat-khau-khong-nen-dung-trong-ky-nguyen-so
Nhóm tiếp theo gồm 123456789, football, 1234, 1234567 và baseball.
FPT-APTECH-25-mat-khau-khong-nen-dung-trong-ky-nguyen-so
Xếp hạng từ 10 đến 15 là welcome, 1234567890, abc123, 1111111 và qaz2wsx.
FPT-APTECH-25-mat-khau-khong-nen-dung-trong-ky-nguyen-so
Đừng dùng những mật khẩu kiểu này: dragon, master, monkey, letmein và login.
FPT-APTECH-25-mat-khau-khong-nen-dung-trong-ky-nguyen-so
5 dạng mật khẩu cuối cùng (nhưng không phải là tệ nhất) được liệt trong top là princess, qwertyuiop, solo, passw0rd và starwars.
FPT APTECH mở ra cho các bạn đam mê học tin học, học công nghệ thông tin chuyên sâu về học lập trình cơ hội được đào tạo Công Nghệ Thông Tin trong môi trường tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001

Học CNTT – Học Aptech – Học tại FPT

Yến Nhi
(theo The Times of India)

0981578920
icons8-exercise-96