(Post 10/02/2011) Với những mật khẩu chứa 6 chữ cái viết thường, hacker chỉ tốn 10 phút để lần ra trong khi cần đến hơn 44.000 năm để dò được password bao gồm 9 số, biểu tượng và chữ cái viết hoa lẫn viết thường.

Tạp chí Business Week (Mỹ) thống kê thời gian cần thiết để phá một mật khẩu, giúp người sử dụng tự tính toán xem tin tặc mất bao lâu để có thể thâm nhập được vào tài khoản e-mail, dịch vụ chat của họ.

Độ dài
Viết thường
+ Viết hoa
+ Số và biểu tượng
6 ký tự 10 phút 10 tiếng 18 ngày
7 ký tự 4 tiếng 23 ngày 4 năm
8 ký tự 4 ngày 3 năm 463 năm
9 ký tự 4 tháng 178 năm 44.530 năm

Danh sách mật khẩu “nổi tiếng” nhất thế giới (mà người sử dụng không nên dùng):

 1. 123456
 2. 12345
 3. 123456789
 4. password
 5. iloveyou
 6. princess
 7. rockyou
 8. 1234567
 9. 12345678
 10. abc123
 11. monkey
 12. lovely
 13. 654321
 14. Qwerty
 15. babygirl
FPT APTECH mở ra cho các bạn đam mê học tin học, học công nghệ thông tin chuyên sâu về học lập trình cơ hội được đào tạo Công Nghệ Thông Tin trong môi trường tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001

Học CNTT – Học Aptech – Học tại FPT

Châu An
(theo VnExpress)

0981578920
icons8-exercise-96