(Post 16/09/2009) Nhiều người dùng máy tính xem Registry là “khu vực cấm”, nếu không cần thiết thì tốt nhất là đừng “táy máy” bởi việc chỉnh sửa, cấu hình lại các thông số “ruột gan” của Windows chứa nhiều rủi ro; hậu quả xấu nhất là hệ thống sẽ “chết đứng”. Tuy nhiên, nếu biết cách khai thác và thao tác cẩn thận, những thủ thuật tinh chỉnh Registry sẽ giúp hệ thống vận hành trơn tru hơn cùng nhiều tính năng hữu ích khác.

NGĂN CẢN HÊ THỐNG TỰ ĐỘNG KHỞI ĐỘNG LẠI SAU KHI CẬP NHẬT

Áp dụng cho: XP, Vista

Thông thường, Windows Update sẽ tự khởi động lại hệ thống nếu như máy tính của bạn được thiết lập tuỳ chọn “Automatically download recommended updates for my computer and install them”. Điều này thường gây phiền toái khi đa số các lần cập nhật Windows đều yêu cầu khởi động lại máy tính. Để vô hiệu hóa lối hành xử “an toàn” này của Windows, thực hiện như sau:

1. Mở tiện ích Registry Editor. Nhấn Start.Run (hay Start với Vista), gõ vào lệnh regedit và ấn (hay nhấn OK).

2. Ở khung bên trái, tìm đến khóa
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows
\WindowsUpdate\AU,

sau đó tìm tham số “NoAutoRebootWithLoggedOnUsers” bên dưới. Nếu tham số này không tồn tại, hãy tạo một giá trị mới kiểu DWORD bằng cách nhấn phải chuột lên vùng trống của khung cửa sổ bên phải hay tên khóa cần bổ sung tham số, chọn New.DWORD Value.

3. Đặt giá trị cho tham số NoAutoRebootWithLoggedOnUsers là 0 (hoặc 1 nếu muốn Windows tự khởi động lại sau mỗi lần cập nhật).

4. Thoát khỏi Registry, có thể khởi động lại máy hay thoát khỏi tài khoản hiện hành và đăng nhập lại để thiết lập mới có hiệu lực.

MỞ FAVORITES TRONG CỬA SỔ TRÌNH DUYỆT MỚI

Thủ thuật sẽ bổ sung một tùy chọn mới mang tên “Open in a new window” vào trình đơn ngữ cảnh trong mục Favorites. Cho phép mở nhanh địa chỉ hay website yêu thích trong cửa sổ trình duyệt mới.

Khởi chạy tiện ích Registry Editor. Trong khung trái, tìm đến khóa HKEY_CLASSES_ROOT\InternetShortcut\shell và tạo một khóa “Open in new window” bằng cách nhấn phải chuột lên khóa shell và chọn New.Key. Trong khóa Open in new window, tạo thêm một khóa phụ mới với tên “command”. Ở khung phải của khóa command, nhấn đúp chuột vào biến (Default) và đặt giá trị cho mục Value data là “rundll32.exe shdocvw.dll,OpenURL %1”. (Lưu ý: giá trị nhập vào không có hai dấu nháy kép). Nhấn OK để kết thúc và thoát khỏi Registry Editor. Thiết lập mà bạn vừa thực hiện sẽ được kích hoạt ngay lập tức.

Từ đây trở đi, khi nhấn phải chuột vào bất kỳ mục nào trong trình đơn Favorites của trình duyệt IE, bạn sẽ thấy tùy chọn Open in new window ngay bên dưới tùy chọn Open quen thuộc.

VÔ HIỆU HÓA PHÍM WINDOWS

Áp dụng: XP, Vista

Nếu muốn chiếc bàn phím của mình trở nên “khác lạ” bằng cách vô hiệu hóa phím Windows (ÿ),thực hiện các bước sau:

Mở tiện ích Registry Editor Ở khung bên trái, tìm đến mục
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout

Từ trình đơn Edit, chọn New.Binary Value, đặt tên cho biến (tham số) mới này là Scancode Map

Nhấn đúp chuột vào tham số mới, và nhập vào giá trị nhị phân sau: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 5B E0 00 00 5C E0 00 00 00 00

Đóng và thoát khỏi Registry Editor

Sau khi khởi động (hay đăng nhập lại), thiết lập trên sẽ có hiệu lực

ÁO TÀNG HÌNH CHO ĐĨA CỨNG

Áp dụng cho: mọi phiên bản Windows

Với thủ thuật này, bạn có thể chỉ định đĩa cứng luận lý nào được phép “hiện hình” trong cửa sổ My Computer hay tiện ích quản lý tập tin Windows Explorer. Thậm chí, nếu muốn, toàn bộ đĩa cứng hệ thống của bạn sẽ trở nên “vô hình”.

Trong Registry Editor, tìm và chọn mục
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies\Explorer
 (nếu chỉ muốn áp dụng cho tài khoản người dùng hiện hành)
hay HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies\Explorer 
(nếu muốn áp dụng cho tất cả tài khoản, hay nói nôm na là toàn hệ thống). Tiếp đến, tìm hay tạo mới tham số mang tên NoDrives (nhấn phải chuột lên vùng trống của khung cửa sổ bên phải hay tên khóa cần bổ sung tham số, chọn New.DWORD Value).

Tham số NoDrives sử dụng một giá trị 32 bit để xác định đĩa cứng cục bộ và đĩa cứng mạng nào được phép xuất hiện dưới dạng một ổ đĩa luận lý trong máy tính. Theo đó, 26 bit trọng số thấp tương ứng với các ổ đĩa có nhãn (tên) từ A đến Z. Giá trị bằng 0 của một trọng số quy định ổ đĩa với tên tương ứng là hiện hữu và giá trị 1 tương ứng với thuộc tính ẩn. Tuy nhiên, đa số người dùng máy tính thường không quen làm việc với những con số hệ thập lục phân (hệ 16), do đó bạn có thể sử dụng những giá trị hệ thập phân (hệ 10) sau để “giấu” các ổ đĩa: A: 1, B: 2, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128, I: 256, J: 512, K: 1024, L: 2048, M: 4096, N: 8192, O: 16384, P: 32768, Q: 65536, R: 131072, S: 262144, T: 524288, U: 1048576, V: 2097152, W: 4194304, X: 8388608, Y: 16777216, Z: 33554432 và mọi ổ đĩa là 67108863. Khi nhấn đúp vào tham số NoDrives,) trước hoặc sau khi nhập giá trị vào ô Value data. Lưu ý: đánh dấu tùy chọn hệ 10 (Decimal) hay hệ 16 (Hexadecimal) trước khi nhập giá trị).

Ví dụ, để thiết lập thuộc tính “tàng hình” cho ổ đĩa A và C, bạn đặt giá trị ở hệ 10 cho tham số NoDrives bằng 5 (tức 1 + 4), hay bằng 000000. 26x(0).0101 nếu dùng hệ 16. Còn nếu muốn mọi ổ đĩa biến mất khỏi cửa sổ thư mục, bạn đặt giá trị NoDrives bằng 67108863.

Khởi động lại Windows. Bước tiếp theo, xóa hay đổi tên tập tin winfile.exe để gỡ bỏ tiện ích File Manager. Ngăn chặn những ổ đĩa xuất hiện trong cửa sổ tiện ích này.

HẠN CHẾ TRUY XUẤT NỘI DUNG ĐĨA CỨNG

Áp dụng: Windows 2000/Me/XP

Giống với thủ thuật tạo thuộc tính ẩn cho các ổ đĩa, thủ thuật này sẽ giúp bạn ngăn cản người dùng sử dụng My Computer hay Explorer để truy xuất nội dung các ổ đĩa được lựa chọn. Không những thế, người dùng cũng không thể sử dụng lệnh Run hay Map Network Drive để hiển thị thư mục có trên những ổ đĩa này.

Cũng ở khóa
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies\Explorer

hay HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies\Explorer, 
bạn tìm hoặc tạo mới tham số mang tên NoViewOnDrive. Giống tham số NoDrives ở thủ thuật trên, NoViewOnDrive sử dụng giá trị 32 bit để xác định những ổ đĩa nào được phép truy xuất. Về hình thức và cách thiết lập giá trị, NoDrives và NoViewOnDrive hoàn toàn giống nhau.

Ví dụ, sau khi thiết lập khả năng chống truy xuất cho ổ đĩa C và A (đặt giá trị NoViewOnDrive ở hệ thập phân bằng 5) và khởi động lại máy, mỗi khi bạn mở ổ đĩa C từ cửa sổ Explorer hay My Computer, thông báo lỗi sẽ xuất hiện.

ĐÓNG BĂNG TẬP TIN ĐÍNH KÈM CÓ KHẢ NĂNG THỰC THI

Áp dụng: mọi phiên bản Windows

Bạn đang sử dụng tiện ích gửi nhận thư điện tử Outlook Express, và thật nguy hiểm nếu email đính kèm tập tin thực thi là phần mềm gián điệp, virus hay sâu máy tính. Tốt nhất hãy vô hiệu hóa chúng.

Mở cửa sổ Registry Editor, trong khung bên trái, tìm khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express và tạo tham số mới tên BlockExeAttachments bằng cách nhấn phải chuột và chọn New.DWORD Value. Đặt giá trị cho tham số này là 1 nếu bạn muốn Outlook Express không cho người dùng lưu tập tin thực thi đính kèm, hoặc đặt giá trị 0 nếu cho phép.

Hồng Vy
(theo PC World VN)

FPT Aptech – Hệ Thống Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế

FPT Aptech trực thuộc Tổ chức Giáo dục FPT có hơn 25 năm kinh nghiệm đào tạo lập trình viên quốc tế tại Việt Nam, và luôn là sự lựa chọn ưu tiên của các sinh viên và nhà tuyển dụng.
0981578920
icons8-exercise-96