(Post 04/04/2008) Trong số báo TGVT A tháng 3/2007 có câu hỏi về vấn đề gửi thông báo lỗi chương trình viết bằng VB6 qua email. Thực ra vấn đề đó hoàn toàn có thể thực hiện được để giúp người dùng cuối khỏi tốn công cắt màn hình.

Yếu tố đầu tiên cần giải quyết là bẫy lỗi run-time trong chương trình. VB đã có các cấu trúc On Error … để làm việc này. Tuy nhiên, VB6 không thể bẫy hết các lỗi run-time và TGVT đã chỉ ra rằng “Nếu lỗi run-time nào dẫn đến việc hiển thị thông báo lỗi thì đa số thông báo lỗi là do đoạn code của thư viện hay của Windows báo, chứ không phải đoạn code của bạn viết nên bạn không thể thay đổi hành vi báo lỗi đó”. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bó tay với những lỗi GPF (General Protection Fault). Ít nhất thì việc bẫy các lỗi GPF để đóng chương trình một cách “êm dịu” cũng đỡ làm người dùng bực mình và lập trình viên đỡ mất mặt. Việc này đã được nhiều người thực hiện bằng cách sử dụng hàm API SetUnhandledExceptionFilter cùng với hàm API CopyMemory để lấy cấu trúc EXCEPTION_RECORD (cách làm được công bố lần đầu tiên trên tạp chí Visual Basic Programmers Journal số tháng 5/1999). Nếu tìm hiểu sâu hơn, chúng ta biết rằng thực ra các lỗi như “Division by zero” là do VB đã xử lý EXCEPTION_INT_DIVIDE_BY_ZERO của Windows và chuyển nó thành trappable error của mình. Với các trường hợp như EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION thì VB không làm gì mà chuyển cho bộ xử lý lỗi của Windows (default exception handler) để nó đưa ra thông báo lỗi “illegal operation” (và đôi khi còn gọi cả Dr. Watson – người bạn nổi tiếng của thám tử Sherlock Holmes – để ghi lại các dấu vết). Để không mất thời gian của các bạn, tôi xin giới thiệu một địa chỉ có thể tải xuống chương trình nguồn hoàn toàn miễn phí (thậm chí không cần đăng ký)

Ghi chú: Ngoài việc đưa ra thông báo lỗi như trong chương trình mẫu trên, các bạn có thể sáng tạo thêm như in giá trị các biến của chương trình, các công việc vừa thực hiện trước khi sinh lỗi, các thông tin về môi trường thực thi (bộ nhớ, phiên bản của các thư viện, …) nhưng điều đó nằm ngoài phạm vi của bài viết này.

Yếu tố thứ hai cần giải quyết là tự động gửi email cũng khá đơn giản, tôi chỉ xin điểm qua một vài cách làm:

1. Cách thứ nhất gọi Outlook (đơn giản nhất cho người lập trình): chọn thực đơn Project|References và đánh dấu vào mục Microsoft Outlook X.X Object Library rồi viết code theo ví dụ sau:

Private Sub Form_Load()

Dim objOutlookApp As Outlook.Application
Dim objNameSpace As Outlook.NameSpace
Dim objMail As Outlook.MailItem

Set objOutlookApp = Outlook.Application
Set objNameSpace = objOutlookApp.GetNamespace(“MAPI”)
objNameSpace.Logon
Set objMail = objOutlookApp.CreateItem(olMailItem)
With objMail

.Subject = “Message Sent from Visual Basic”
.Body = “This message was created by automating Outlook!”
.Send

End With

objNameSpace.Logoff
Set objMail = Nothing
Set objNameSpace = Nothing
Set objOutlookApp = Nothing

End Sub

2. Cách thứ hai dùng MAPI control: chọn thực đơn Project|Components … và đánh dấu vào mục Microsoft MAPI controls 6.0 rồi… tham khảo ví dụ trong MSDN.!

3. Cách thứ ba dùng thư viện vbSendMail.dll, trong đó đã bao gồm hai chương trình mẫu và tài liệu chi tiết).

Nguyễn Anh Tuấn
(theo PC World VN)

FPT Aptech – Hệ Thống Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế

FPT Aptech trực thuộc Tổ chức Giáo dục FPT có hơn 25 năm kinh nghiệm đào tạo lập trình viên quốc tế tại Việt Nam, và luôn là sự lựa chọn ưu tiên của các sinh viên và nhà tuyển dụng.
0981578920
icons8-exercise-96