(Post 11/09/2012) VCW 2012 và Hội thảo toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam – sự kiện mà tại đó Hệ thống đào tạo Lập trình viên Quốc tế FPT-Aptech Vietnam lần thứ 10 liên tiếp được tôn vinh ở vị trí đứng đầu các đơn vị đào tạo công nghệ thông tin toàn quốc – là sự kiện CNTT hàng năm uy tín nhất tại Việt Nam, hãy cùng ngắm các “mỹ nhân” đã tô điểm cho sự kiện này…

FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012
FPT-APTECH-My-nhan-VCW-2012

 

FPT APTECH mở ra cho các bạn đam mê học tin học, học công nghệ thông tin chuyên sâu về học lập trình cơ hội được đào tạo Công Nghệ Thông Tin trong môi trường tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001

Học CNTT – Học Aptech – Học tại FPT

(tổng hợp từ Internet)

0981578920
icons8-exercise-96