Ngày 3 tháng 10 năm 2021, FPT chính thức đồng hành cùng Chương trình “Nối vòng tay thương” hỗ trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn và thiết thực, nhằm hỗ trợ một cách bền vững, lâu dài, giúp các em mồ côi vượt qua khó khăn, trưởng thành trong sự yêu thương, giáo dục hiệu quả, trở thành người có ích cho xã hội.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT chia sẻ tại chương trình Nối vòng tay thương.

Trung ương Đoàn theo đó sẽ phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và xã hội, chính quyền địa phương cùng các bên liên quan rà soát, thống kê danh sách các em học sinh mồ côi do đại dịch, giới thiệu thông tin về Chương trình và Trường FPT tới các em và người thân (người giám hộ), lập danh sách các em có nhu cầu, nguyện vọng được học tại trường do FPT thành lập và được sự cho phép của người thân/người giám hộ.

Ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương

Trước đó, FPT đã khởi xướng ý tưởng nuôi dưỡng, chăm sóc, chu cấp toàn bộ chi phí sinh hoạt, nội trú, học tập tại hệ thống phổ thông liên cấp FPT cho các em học sinh mồ côi từ 6 – 18 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng theo học tại trường học FPT và được sự cho phép của người giám hộ hợp pháp.

Những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tiên hỗ trợ các em nhỏ không may mắn trong đại dịch.

 

Tổ Chức Giáo Dục FPT – fpt.edu.vn

Hệ Thống Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế – aptech.fpt.edu.vn

FPT Aptech trực thuộc Tổ chức Giáo dục FPT có hơn 25 năm kinh nghiệm đào tạo lập trình viên quốc tế tại Việt Nam, và luôn là sự lựa chọn ưu tiên của các sinh viên và nhà tuyển dụng.
0981578920
icons8-exercise-96